Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Restaffald

Al erhverv har pligt til at være tilsluttet den kommunale indsamling af restaffald

Restaffald er affald fra kantiner og køkkener samt fx mælkekartoner, madpapir, forurenet papir og lignende.

Restaffald må ikke sammenblandes med affald til genanvendelse fx. rent papir, pap, flasker og glas. Se nærmere under Sorteringsguiden.

  • Hvor mange containere må du sætte ud?
    Aalborg Renovation medtager max. det antal containere, som adressen er tilmeldt med. 

 

  • Ekstra affald
    Køb af sække i supermarkeder medtages mod beregning, og skal betales som ekstra affald. Sæt et mærkat på affaldssækken med navn og adresse eller kode, som du modtager ved betaling via din miobiltelefon.

 

 

 
 
 
Genveje
Emner om renovation
X