Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Restaffald

Al erhverv har pligt til at være tilsluttet den kommunale indsamling af restaffald

Restaffald er affald jf. definitionen af dagrenovationslignende affald i affaldsbekendtgørelsen.

Restaffald er f. eks. ikke:

  • Storkøkkenaffald, til genanvendelse 
  • Organisk affald fra virksomheder til genanvendelse 
  • Andre genanvendelige stoffer, produkter og materialer, f.eks. rent papir, pap, plast, metal, flasker, glas og organisk affald herunder madaffald.

Restaffald må ikke sammenblandes med affald til genanvendelse.

Hvor mange containere må du sætte ud?

Aalborg Renovation medtager max. det antal containere, som adressen er tilmeldt med.

Ekstra affald

Køb af sække i supermarkeder medtages mod beregning, og skal betales som ekstra affald.

Genveje
Emner om renovation
X