Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Indsamlingsordning for klinisk risikoaffald

Virksomheder der producerer klinisk risikoaffald, skal være tilsluttet den kommunale indsamlingsordning.
 
Hvad er klinisk risikoaffald?
Klinisk risikoaffald kan være affald fra hospitaler, fødeklinikker, behandlingsinstitutioner, hjemmeplejeordninger, praktiserende læger, tandlæger og dyrlægeklinikker samt praktiserende jordemødre.
 
Tilmelding til indsamlingsordningen
Udfyld skemaet og tilmeld virksomheden indsamlingsordningen for klinisk risikoaffald.
 
 
* markerede felter skal udfyldes

Tilmeld 
 
Genveje
Emner om renovation
X