Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Genanvendeligt affald

Alle virksomheder skal kildesortere genanvendeligt affald. Kommunerne anviser ikke længere, hvem der skal køre med dit genanvendelige affald, og hvor du skal aflevere det. Det kan du nu selv bestemme.

Du kan aflevere:

  • Til en registreret transportør, eller indsamler
  • Til et registreret genanvendelsesanlæg
  • På genbrugspladsen 


Hvad er en transportør?
Transportøren kører blot med dit affald. Det er dit ansvar, at transportøren afleverer affaldet til et registreret genanvendelsesanlæg.

Hvad er en indsamler?
Indsamlere overtager ansvaret for dit kildesorterede genanvendelige affald og skal sikre, at affaldet afleveres på et registreret genanvendelsesanlæg.  

Genveje
Emner om renovation
X