Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Sådan kommer du af med dit affald

Restaffald 

Plast/metal og pap/papir

Bestillerordning 

Bestil afhentning af større enheder affald, hvis du ikke selv kan komme på genbrugspladsen.

NB! Vær opmærksom på at vi med Bestillerordningen ikke afhenter gamle affaldsstativer og containere.

Haveaffald

Batterier, elpærer og minielektronik

 • Læs om, hvordan du kommer af med brugte batterier, elpærer og minielektronik

Hvad skal du selv aflevere, og hvor?

 • Farligt affald
  Afleveres på genbrugspladsen.

 • Flasker og andet glas
  Kan afleveres i kuber eller på genbrugspladsen.

 • Genbrug
  Tøj, bøger, husholdningsartikler, cykler, møbler mv. i god stand kan komme andre til gode.
  De kan indleveres i genbrugsområderne på genbrugspladserne.
Genveje
Emner om renovation
X