Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Åbningstider på genbrugspladserne

gandrup lille  papcontainer  containere på plads 
           Gandrup                           Sundsholmen                          Storvorde                                                     

sundsholmen  tv til genbrug  haveaffald skilt lille
            Hou                                     Over Kæret                                Nibe
                                                                    

  • Husk affald i klare sække på genbrugspladserne
    Pak affaldet i klare sække, inden du afleverer det på genbrugspladsen. Medarbejder på pladsen skal kunne se indholdet i sækken, så de kan give dig gode råd mht. sortering, hvis det er nødvendigt. 

  • Aflevering af haveaffald og jord til deponi på Affald- og Genbrugscenter Rørdal
    Rent og forurenet jord, samt haveaffald kan afleveres på Affald- og  Genbrugscenter Rørdal. Andre typer affald fx brændbart og plastik kan ikke afleveres på Rørdal. I de tilfælde henviser vi til kommunens øvrige genbrugspladser. Åbningstider og information for Affalds- og genbrugscenter Rørdal

 

 

Genveje
Emner om renovation
X