Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Viceværtordning

Vi samarbejder med viceværten om indsamling af farligt affald og elektronikaffald

Vores ’Viceværtordning’ er et tilbud målrettet boligselskaber, -foreninger og gårdlaug, som ønsker hjælp til indsamling af farligt affald og elektronikaffald fra beboerne.

Tilmelding til ’Viceværtordningen’ skal ske til Aalborg Forsyning på tlf. 9982 8299.

Hvad er viceværtordningen?

Der er rent praktisk tale om et samarbejde med en lokale vicevært, hvor:

  • Vi udleverer udstyr til opsamling af farligt affald og elektronikaffald
  • Viceværten modtager, sorterer og opbevarer affaldet fra beboerne
  • Vi afhenter uden beregning efter nærmere aftale med viceværten.

Farligt affald

Farligt affald kan f.eks. være maling, kemikalier, opløsningsmidler, spraydåser og kosmetik. Udstyret vi leverer til farligt affald er spændelågsfade (tønder) i størrelser fra 60 – 200 liter alt efter behov. Desuden leverer vi en pallerist, som kan opsamle muligt spild fra beholderne.

Elektronikaffald

Elektronikaffald kan f.eks. være TV og radio, computerudstyr, små el-apparater, batterier, lysstofrør og lavenergipærer. Til elektronikaffald stiller vi trådbure til rådighed.

Afhentning af affaldet

Hvordan og hvor tit affaldet skal afhentes, aftaler vi med den enkelte boligforening eller vicevært. Ved afhentning af affaldet skal det placeres let tilgængeligt. Det betyder, at vores chauffør skal kunne køre hen til affaldet og læsse det på lastbilen uden hindringer.

Genveje
Emner om renovation
X