Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Nedgravede containere

Hjælp til etablering af delvist nedgravede containere

Delvist nedgravede containere er installeret med to tredjedele af containeren under jorden, og den resterende tredjedel synligt over jorden.

Rådgivning

Etablering af en nedgravet containere skal altid ske i samarbejde med Aalborg Renovation. 

Vi yder rådgivning om den bedste placering af containerne og hjælper med at beregne den rette containerstørrelse til boligforeningens behov.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Kim Laut på mail kim.laut@aalborg.dk

Ansøg om tilskud

Boligforeninger og ejerforeninger m.v. kan ansøge om tilskud til delvist nedgravede containere til pap/papir, plast/metal og glas/flasker.

Ansøgningsfrist: 31. maj 2018

Behandlingstid: 1. juni - 1. juli 2018

Der er i 2018 afsat et begrænset beløb til fremme af sortering af genanvendeligt affald. Da det ikke er alle ansøgere, der kan modtage tilskud, vil ansøgningerne blive prioriteret. Aalborg Renovation prioriterer ud fra, om der f.eks. tidligere er givet tilskud og antallet af boliger, der er dækket af ordningen m.m.

Modtageren af tilskuddet står selv for at eje og vedligeholde de delvist nedgravede containere.

OBS! Uanset om man modtager tilskud eller ej, skal projektet godkendes af Aalborg Renovation inden der søges om byggetilladelse.

Udfyld ansøgningsskemaet for 2018, vedhæft kort med tydelig detailtegning af den ønskede placering og send det hele til kim.laut@aalborg.dk

Genveje
Emner om renovation
X