Vandets hårdhed 

Vi overvåger vandet 24/7

Vi holder løbende øje med drikkevandet i vores forsyningsområde, så vi sikrer, at du har rent vand i hanen.

Kontrol og analyser af drikkevandet

Pesticidrester og andre miljøfremmede stoffer i grundvandet er en udfordring for vandværker i hele Danmark. Vi undersøger løbende vandet for bakterier og skadelige stoffer for at sikre, at du modtager rent vand, der overholder kvalitetskravene. Det betyder samtidig, at vi hurtigt kan informere dig, hvis vi opdager en forurening

Vi kontrollerer løbende vandets kvalitet ved at udtage vandprøver fra boringerne, på vandværkerne, i ledningsnettet og hos forbrugerne. Aalborg Forsyning har valgt at kontrollere vandets kvalitet i et større omfang end Drikkevandsbekendtgørelsen kræver.

Langt de fleste vandanalyser bekræfter, at vores drikkevand er godt. Det sker dog, at enkelte vandanalyser overskrider myndighedernes krav. Ved enhver overskridelse søger vi at afklare årsagen hertil, og vi følger op med afhjælpende tiltag og yderligere vandanalyser, indtil drikkevandet igen overholder drikkevandskravene.

Aalborg Kommune får besked, når en vandanalyse ikke overholder drikkevandskravene. I tilfælde hvor Aalborg Kommune og Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at vandet kan udgøre en sundhedsrisiko, giver vi de berørte forbrugere besked hurtigst muligt. Dette sker bl.a. via vores sms-løsning.

 

Dit drikkevand det seneste år

Hvert år laver vi en rapport over det seneste års overskridelser af drikkevandskrav. I 2023 lavede vi 431 analyser af drikkevandet og fandt fire overskridelser af kvalitetskravene.

Dyk ned i vandanalyser fra dit område

Alle analyser fra vandværker, ledningsnet og boringer er offentligt tilgængelige og kan søges frem på den nationale boringsdatabase Jupiter. Vi har også samlet resultater fra vores forsyningsområde på mitvand.dk, hvor du som vandkunde kan indtaste din egen adresse og se dit vands kvalitet og hårdhed.

Analyserne kan variere fra område til område, da både undergrundens sammensætning og lokal udledning har betydning for mængden af fx jern, nitrat og hårdheden i vandet.

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen