Hvad indeholder vandet?

Drikkevandet i vores forsyningsområde er rent, og du kan roligt drikke vandet fra hanen.

Direkte fra grundvandet

Vi renser ikke vandet. Vi tilsætter ikke noget – hverken klor eller kemikalier. Vandet i din hane kommer direkte fra grundvandet. Den eneste undtagelse herfra er, at vi på to ud af vores i alt 12 vandværker først foretager en simpel behandling af vandet. Det vil sige, at vi ilter og filtrerer vandet for at reducere/fjerne jern-, mangan- og ammoniumforbindelser. De er ufarlige, men kan medføre misfarvning og give vandet en metallisk smag.

Nitratindhold i Aalborg

I Aalborg-området er der generelt et højere nitratindhold end i resten af landet. Det skyldes geologien i vores område. Fra naturens side har vi ikke tykke lerlag i jorden, der er andre steder i Danmark. Det betyder, at det nitrat, der kommer fra overfladen, ikke bliver fanget i jorden, men kommer ned i vores grundvand.

I Aalborg Forsyning overholder vi grænseværdierne for nitrat i drikkevand, som er fastsat af EU og videreført til dansk lovgivning, og du skal ikke være bange for at drikke vand fra hanen. Ifølge reglerne må der højest være 50 milligram nitrat per liter vand. Nitratindholdet afhænger af kildepladsen og svinger fra få milligram nitrat per liter og op til 35-45 milligram per liter i Aalborg Midtby, hvor der er det højeste niveau.

Aalborg Forsyning har siden sidst i 1980’erne gjort meget for at beskytte grundvandet bl.a. for nitrat. Nitrat i grundvandet stammer fra landbrugets gødning, og derfor har Aalborg Forsyning lavet aftaler med landmænd om, at de ikke må bruge sprøjtegifte og gødning i de områder, hvor Aalborg Forsyning indvinder drikkevand. Udfordringen er, at der kan gå mange år, fra landbruget holder op med at sprøjte og gøde til, at det har en effekt i de dybder, hvor Aalborg Forsyning henter drikkevandet. Vi arbejder derfor målrettet med en plan, som skal sørge for, at der også er både rent drikkevand og nok drikkevand i fremtiden. Det er en del af planen, at vi skal rense grundvandet i en periode, mens vi venter på effekten af grundvandsbeskyttelsen.

Vi blødgør ikke vandet

Vi behandler grundvandet så simpelt som muligt, inden det pumpes ud til dig som forbruger. Det betyder bl.a., at vandets naturlige indhold af kalk ikke reduceres, og vi har ingen aktuelle planer om at etablere central blødgøring på vores kildepladser.

Ifølge Naturstyrelsen og vandbranchens interesseorganisation DANVA kan blødgøring af drikkevand være relevant ved hårdheder over ca. 15 ˚dH. Der kan være samfundsøkonomiske gevinster ved at blødgøre vand, der er ”hårdt til særdeles hårdt”. Derfor vælger man flere steder i landet at blødgøre vandet fra centralt hold. Det niveau, som man i de tilfælde blødgør ned til, svarer til det niveau vi allerede ligger på. I XX blev der målt hårdheder mellem 9 ˚dH og 14 ˚dH i vandet fra vores kildepladser.

Private blødgøringsanlæg

Har du et privat blødgøringsanlæg i din bolig, skal du sikre, at installationen har tilbageløbssikring, så det blødgjorte vand ikke løber tilbage til forsyningen. Vi kan ikke rådgive om konkrete anlæg og anser decentrale blødgøringsanlæg som et privat anliggende.

Hvor hårdt er dit vand?

Vandets hårdhed afhænger af indholdet af calcium og magnesium og kan variere fra område til område. Et højt indhold giver hårdt vand og et mindre indhold giver blødt vand. Jo hårdere vandet er, desto mere sæbe skal du bruge i opvaskemaskinen og vaskemaskinen.

Forskellen på hårdt vand kontra blødt vand er defineret i nogle intervaller målt i °dH (tyske hårdhedsgrader).

Intervallerne i de tyske hårdhedsgrader:

  • Meget blødt = 0 - 4 °dH
  • Blødt vand = 4 - 8 °dH
  • Middelhårdt = 8 – 12 °dH
  • Temmelig hårdt = 12 – 18 °dH
  • Hårdt = 18 - 24 °dH
  • Meget hårdt = 24 - 30 °dH
  • Særdeles hårdt = mere end 30 °dH
Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen