Vandets hårdhed 

Her skal vi sikre fremtidens drikkevand

Grundvandsparker skal beskytte de områder, hvor drikkevand dannes og indvindes, så vi også har rent vand i fremtiden.

Danmarks drikkevand er truet. Der er rester af pesticider i over halvdelen af landets aktive drikkevandsboringer. De områder, hvor vi indvinder drikkevand, er vores produktionsapparat på samme måde, som marken er for landbruget.

Derfor skal områder, hvor grundvandet dannes og indvindes, beskyttes mod forurening, så vi også har rent vand i fremtiden. For at undgå PFAS, nitrat og andre skadelige stoffer i vores drikkevand, mener vi, at der er behov for grundvandsparker, der strækker sig ud over beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

Hvad er en grundvandspark?

En grundvandspark er et område, hvor drikkevand dannes og indvindes fra. Inden for parkerne må der hverken anvendes pesticider, gødning eller tilføres andre forurenende stoffer, og dannelsen af rent drikkevand går forud for alt andet. Parkerne skal beskytte grundvandet mod alle stoffer – også dem vi endnu ikke kender som skadelige.

Som en sideeffekt vil grundvandsparker give potentiale for mere skov og natur, øge CO2-bindingen, skabe mere biodiversitet samt rekreative muligheder.

Grundvandsbeskyttelse på dagsordenen i 40 år

Siden 1980erne har Aalborg Forsyning sammen med Aalborg Kommune gjort en stor indsats for at beskytte grundvandet. Indsatsplanerne for grundvandsbeskyttelse har allerede sørget for beskyttelse af 1.237 hektar til indvinding af drikkevand i vores forsyningsområde og har planer om at beskytte yderligere 580 hektar.

Men vi mener, at der er behov for at beskytte et meget større areal i Aalborg. Der bør sættes i alt 4500 hektar af til grundvandsparker i vores område. På landsplan mener vi, at det område på 200.000 hektar skal omlægges til grundvandsparker.

Det er meget vigtigt, at vi også i fremtiden kan sikre, at aalborgenserne har adgang til rent vand og vand nok. Derfor argumenterer vi fortsat for etableringen af såkaldte grundvandsparker, hvor vi og andre vandværker selv skal eje og beskytte den jord, hvor drikkevandet bliver dannet. Vi er endnu ikke i mål med dette, men vi fortsætter med at påvirke udviklingen .

Anna Aaen, bestyrelsesforkvinde i Aalborg Forsyning.
Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen