Rent vand, hver dag - altid

Drikkevandet i vores forsyningsområde er rent, og du kan roligt drikke vandet fra hanen. Vi undersøger løbende vandet for bakterier og skadelige stoffer for at sikre, at du modtager rent vand, som overholder kvalitetskravene og grænseværdierne. Det betyder også, at vi hurtigt kan informere dig, hvis vi opdager en forurening.

Hvad indeholder vandet?

Grundvand bliver dannet, når nedbør rammer jordoverfladen og siver ned gennem jordlagene og havner i grundvandsmagasinet. Vores drikkevand kommer direkte fra grundvandet. Indholdet af drikkevand varierer fra boring til boring. Vandet indeholder en række mineraler og stoffer, som enten kan være naturligt forekommende eller komme fra sprøjtegift og lignende. I området omkring Aalborg har vi en højere koncentration af nitrat end andre steder i Danmark pga. jordlagenes sammensætning. De stoffer, der kan være skadelige i for store mængder, holder vi løbende øje med.

 

Vi overvåger vandet 24/7

Vi kontrollerer løbende vandkvaliteten på vandværkerne, i ledningsnettet og hos forbrugerne for at sikre, at vandet overholder kvalitetskravene. I 2023 foretog vi 431 analyser. Du kan selv følge med i resultaterne for dine lokale vandprøver og få et samlet overblik over sidste års overskridelser.

 

Vi arbejder for at beskytte vandet

Det danske drikkevand er truet. Der er rester af pesticider i over halvdelen af landets aktive drikkevandsboringer. Derfor skal områder omkring drikkevandsboringer beskyttes mod forurening, så vi også har rent vand i fremtiden. Vi mener, at der er behov for at beskytte 200.000 hektar land for at sikre de sårbare områder, hvor drikkevandet dannes. Det vil vi gøre med grundvandsparker, som skal beskytte grundvandet mod alle skadelige stoffer.

 

Sammen om at passe på grundvandet

Hos Aalborg Forsyning har vi arbejdet med at beskytte grundvandet siden 1980erne. Vi tror på, at det kræver en fælles indsats. Vi har derfor indgået aftaler med landmænd om at undgå pesticider og begrænse brug af gødning. Vi har allerede været med til at beskytte 1.237 hektar arealer til indvinding af drikkevand og er i gang med at forhandle beskyttelsen af yderligere 580 hektar.

Vi er en del af foreningen Grundvandssamarbejde, hvor over 30 vandværker er gået sammen om at føre tilsyn med kildepladser tæt på vores drikkevandsboringer.

Mange bække små

Det grundvand, vi pumper op fra din lokale drikkevandsboring nu, er mange år gammelt. Det er fortidens adfærd, der skaber problemer nu, og nutidens handlinger der definerer kvaliteten af dit fremtidige drikkevand. Du kan selv være med til at passe på grundvandet ved at undgå sprøjtemidler i haven og sørge for, at beskidt vand fra rengøring kommer i det rigtige afløb og dermed en tur forbi renseanlægget, inden det ledes ud i naturen.

 

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen