Vores ansvar

Vi er en af landets største forsyningsvirksomheder, og vi finder det derfor naturligt, at vi påtager os et samfundsansvar ved at drive en bæredygtig forsyningsvirksomhed på tværs af hele koncernen.

Corporate Social Responsibility (CSR) 

Med en årlig omsætning på ca. 2 mia. kr. hvoraf indkøb udgør en stor andel, har vi en ikke ubetydelig påvirkningskraft, som vi vil anvende til at motivere vores forretningsrelationer til at skabe en positiv udvikling og sikre løbende forbedringer af egne CSR-forhold.

Via vores CSR og Code of Conduct arbejder vi aktivt med at udbrede de internationalt vedtagne principper for bæredygtig udvikling, som beskrevet i FNs retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv (UNGPs) og OECD’s retningslinjer for multinationale selskaber.

Herved sikres det, at vi og vores forretningsrelationer, herunder leverandører og samarbejdspartnere, udviser ansvarlig virksomhedsadfærd ved at forholde sig til negative indvirkninger på de områder, der er dækket af de internationalt vedtagne principper for bæredygtig udvikling, som beskrevet i vores CSR-politik og Code of Conduct.

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen