Stiger priserne, når grundbeløbet, som starten giver i tilskud, frafalder?

Der har været en del historier i nyhederne  om, at fjernvarmeprisen i mange fjernvarmeområder stiger som følge af bortfald af grundbeløbet fra staten. Grundbeløbet er et offentligt tilskud, der er blevet givet til kraftvarmeværker baseret på naturgas, for at producere el og varme på samme anlæg.

Dette beløb frafaldte pr. 1. januar 2019. Det betyder, at mange af de mindre decentrale kraftværker, hvor naturgaskraftvarme har udgjort den dominerende varmekilde vil blive ramt hårdt med store prisstigninger hos forbrugerne. I Aalborg Forsyning udgør naturgaskraftvarme på decentrale produktionsenheder kun en meget lille andel på få procent. Derfor vil bortfaldet af grundbeløbet ikke komme til at påvirke kunderne i nævneværdig grad i såvel nuværende som fremtidige fjernvarmeområder hos Aalborg Forsyning.

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen