Årets vand i tal 2021

Årets vand i tal 2021

I 2021 distribuerede Aalborg Forsyning ca. 7.3 mio. m3 rent drikkevand ud til forbrugerne. Vi kontrollerer løbende vandkvaliteten på vandværkerne og ved forbrugerne for at sikre, at drikkevandet overholder kvalitetskravene.

495 analyser i 2021

I 2021 blev der udtaget 495 vandprøver fordelt på vandværker, ledningsnet og ved forbrugere (taphaneprøver).

Af de udtagne prøver har der i løbet af året været ti tilfælde med overskridelse af kvalitetskravene for drikkevand. Når der forekommer en overskridelse, følger vi sagen tæt og tager blandt andet flere vandprøver, indtil alle prøver er rene igen.

 

Overskridelser

I løbet af året blev der i syv tilfælde konstateret overskridelser af de bakteriologiske kvalitetskrav på forbrugers taphane. I alle tilfælde var der tale om en enkelt prøve, der havde en forhøjet værdi. Alle opfølgende vandprøver har været rene og der har ikke været behov for yderligere foranstaltninger. Overskridelserne kan oftest kædes sammen med reparationer eller udskiftning af interne installationer.

Der blev konstateret en enkelt hændelse, hvor de bakteriologiske kvalitetskrav blev overskredet på afgang vandværk. Den bakteriologiske opblomstring var en forventelig hændelse i forbindelse med renovering af rentvandsbeholder. Efter skyl og opfølgende prøver kunne forsyningen fortsætte uden yderlige tiltag.     

Kvalitetskravene for jern og turbiditet blev overskredet i et enkelt tilfælde, som vurderes at skyldes et kraftigt nedsat vandforbrug på den aktuelle virksomhed i forbindelse med, at den stort set var lukket ned grundet COVID-19. Opfølgende prøver var rene, og sagen blev lukket ned uden yderligere foranstaltninger.

I et enkelt tilfælde blev der målt et forhøjet ammoniumindhold på forbrugers taphane, hvilket hang sammen med den aktuelle drift på et vandværk. Forholdet blev hurtigt udbedret og opfølgende prøver overholdt igen kvalitetskravene.

Udvalgte analyseresultater af drikkevand fra 2021 udtaget fra afgang vandværk, ledningsnet og forbrugers taphane

 

Parameter                 

Enhed

Interval målt i 2020

Grænseværdi

Hårdhed

°dH

9,1 – 15

-

Jern

mg/l

<0,01 – 0,36*

0,2

Mangan

mg/l

<0,002 – 0,009

0,05

Nitrat                           

mg/l

1,2 – 42

50

Arsen

µg/l

<0,03 – 3

5

Nikkel

µg/l

<0,03 – 14

20

2,6-dichlorbenzamid (BAM)

µg/l

<0,01 – 0,022

0,1

Desphenyl-chloridazon (DPC)

µg/l

0,016 – 0,06

0,1

N,N-dimethylsulfamid (DMS)

µg/l

<0,01 – 0,016

0,1

Trifluoreddikesyre (TFA)

µg/l

<0,05 - 0,18

9

PFAS

µg/l

<0,01

0,1


*Alle fund over grænseværdi er beskrevet i teksten ovenfor.

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen