Årets vand i tal 2019

Årets vand i tal 2020

I 2020 distribuerede vi ca. 7.2 mio. m3 rent drikkevand ud til vores forbrugere. Vi kontrollerer løbende vandkvaliteten på vandværkerne og ved forbrugerne for at sikre, at drikkevandet overholder kvalitetskravene.  

425 analyser i 2020

I 2020 blev der foretaget 425 analyser fordelt på vandværker, ledningsnet og ved forbrugere. Af de udtagne analyser har der i løbet af året været to tilfælde med overskridelse af kvalitetskravene for drikkevand.

Overskridelser

  • I sommeren 2020 blev der i en enkelt prøve udtaget ved en forbruger konstateret overskridelse af kvalitetskravene for jern og turbiditet. Opfølgende prøver var rene, og sagen kunne hurtig lukkes ned. Overskridelsen af kvalitetskravene vurderes at skyldes trykstød som følge af ledningsarbejde i forsyningsområdet.
  • I efteråret 2020 er der gjort fund af DMS i Tranholm Kildeplads’ eneste aktive boring (0,15 μg/l og 0,12 μg/l). Grænseværdien er 0,10 μg/l ved forbrugers taphane. Med baggrund i førnævnte resultat blev anlægget i første omgang taget midlertidigt ud af produktion til net. Efterfølgende er det bl.a. med baggrund i anlæggets størrelse, tilstand og beliggenhed besluttet, at kildepladsen tages permanent ud af drift.

I 2020 har der ikke været bakteriologiske overskridelser på hverken net eller afgang vandværk.  

Udvalgte analyseresultater af drikkevand fra 2020 udtaget fra afgang vandværk, ledningsnet og forbrugers taphane: 

Parameter                 

Enhed

Interval målt i 2019

Grænseværdi

Hårdhed

ºdH

9,6 – 17

-

Jern

mg/l

<0,01 - 0,036*

0,2

Mangan

mg/l

<0,002 - 0,02

0,05

Nitrat                           

mg/l

0,98 – 41

50

Arsen

µg/l

<0,03 - 2

5

Nikkel

µg/l

<0,03 - 9,8

20

2,6-dichlorbenzamid (BAM)

µg/l

<0,01

0,1

Desphenyl-chloridazon (DPC)

µg/l

<0,01   – 0,061

0,1

N,N-dimethylsulfamid (DMS)

µg/l

<0,01   – 0,012

0,12 - 0,15*

0,1

Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA)

µg/l

<0,01

0,1

*Alle fund over grænseværdi er beskrevet i teksten overfor.

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen