Leveringsbestemmelserne for fjernvarme ændres pr. 1. januar 2023

Der er tale om en række mindre ændringer til bestemmelserne, som kan læses nedenfor.

Hovedbestemmelserne:

 • I pkt. 2.12 tilføjes, at der ikke må plantes træer eller buske med dybtgående rødder over stikledninger.
 • Nyt pkt. 2.16 for at imødekomme udfordringer, hvor kunder ønsker at udføre gravearbejder på ejendommen.
 • Pkt. 3.3 Kundens forpligtelser tilpasses, således teksten er forenelig med varmeudnyttelsestaksten. Det præciseres, hvor mange gange Aalborg Varme A/S skal have gjort kunden opmærksom på uøkonomisk drift, før Aalborg Varme A/S griber til afbrydelse af fjernvarmeleverancen til kunden.
 • I pkt. 3.7 Vejledning fjernes Aalborg Energicenter A/S’ opgaver, idet selskabet ikke længere eksisterer fra 1/1-23.
 • Pkt. 3.9 er tilpasset i forhold til de udfordringer, der opleves i forhold til adgang.
 • Pkt. 6.1 Betalingspligt konsekvensrettes for at bringes i overensstemmelse med varmeudnyttelsestaksten.
 • Pkt. 7.4 EU’s klageportal slettes.

Tillæg til Bilag 2 Varmeudnyttelsestakst:

 • Energiafregning med varmeudnyttelsestakst har 1. januar 2023 været i kraft i 1 år. Der er erfaret nødvendighed for en mindre tilpasning af varmeudnyttelsestaksten, således at der sker en tilpasning af yderpunkterne for forventning om afkøling.
 • Der er enkelte kunder, der har en fremløbstemperatur på over 84 grader. Det anses ikke for muligt for kunder med fremløbstemperatur og derover at afkøle fjernvarmevandet under 30 grader, derfor holdes kravet for disse til 30 grader.
 • Der er enkelte kunder med meget lav fremløbstemperatur. Fælles for alle kunderne er et meget lavt frobrug, hvorfor vi ikke stiller krav til returtemperatur. Derfor er den forventede returtemperatur ved en fremløbstemperatur under 53 grader ændret fra 40 grader til ’ingen forventet returtemperatur’.

Bilag 3 Tekniske bestemmelser:

 • Anførsel af mulig fremløbstemperatur ved stikafgrening ændres til 95 grader for at sikre den rette opbygning af kundens interne anlæg, idet vores fremløbstemperatur flere steder er højere end de nuværende anførte 80 grader.

Bilag 4 Måling af fjernvarme:

Der sker en ændring af henvisningen til gældende målerregler i pkt. 1.4.

Bilag 5 Hæftelse, betaling og inddrivelse:

 • Dokumentet er opdateret med henblik på en ensretning på tværs af forsyningsarter.

 

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen