Leveringsbestemmelserne for fjernvarme ændres pr. 1. august 2023

Der er tale om en række mindre ændringer til bestemmelserne, som kan læses nedenfor.

Ændring af enhedspris for nye privatkunders tilkobling med stik på max 25 m

Som følge af ændrede prisforhold i markedet, vil enhedsprisen for kunders tilkobling med stikledning ændres. Ændringen består i at hæve prisen fra 25.000 kr. inkl. moms til 29.500 kr. inkl. moms, samtidigt med at den inkluderede stiklængde reduceres fra 25 m til 15 m.

Ændring af priser på rør

Ændrede priser fra vores leverandører i forbindelse med rør- og gravearbejde giver tilsvarende anledning til justering af Aalborg Varme A/S’ priser. Derfor forekommer en generel justering af priserne relateret til rør- og gravearbejde. Der indføres herudover 2 nye takster.
En ny takst for aftapning og påfyldning af fjernvarmevand, hvor dette er nødvendigt i forbindelse med afbrydelse og udkald. Og et særskilt takstsæt for omlægning af eksisterende fjernvarmeledninger.

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen