Stemningsbillede

Udbuds- og indkøbsprocessen

Vi indkøber årligt for over 2 milliarder kroner inden for varer, tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver. Alle indkøb understøtter vores produktion, drift og vedligehold samt administrative behov. Flere og flere indkøb med tværgående rationale og fælles værdi gennemføres samlet med henblik på at udnytte synergier og generelt bedre udnyttelse af den samlede indkøbsvolumen – til gavn for vores kunder og borgere. 

Udbudsprocessen

Vi er som offentlig ejet forsyningskoncern underlagt Udbudslovgivningen og Forsyningsvirksomhedsdirektivet (FVD), og skal derfor sikre overholdelse af lovgivningen i alle indkøb. Udbudsprocessen kan være udformet forskelligt fra udbud til udbud, hvor enkelte trin tages fra eller lægges til afhængigt af de lovgivningsmæssige rammer og situationen.

Vi vægter en god dialog med markedet, før vi går i gang med udbudsprocessen og er åbne for dialog, der kan forme og optimere vores indkøb. Det er generelt vigtigt at overholde tidsfrister under udbudsprocessen, idet overskridelser af deadlines betragtes som ikke konditionsmæssig og leder til udelukkelse i det videre udbudsforløb.

Digital udbudshåndtering 

Effektivitet i udbud og indkøb sikres ved, at vi anvender digitale løsninger i vores udbuds- og indkøbsprocesser. Vi offentliggør og behandler udbud, licitationer og tilbudsindhentninger gennem udbudssystemet ethics.dk. Underskrifter i forbindelse med kontraktindgåelser med leverandører og samarbejdspartnere indhentes digitalt.

De digitale processer sparer os for tid, ressourcer, print- og distributionsomkostninger og er i tråd med vores grønne omstilling.

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen