Stemningsbillede

Ansvarlige indkøb

Vi vil opnå de bedste priser og den bedst mulige kvalitet og samtidig i videst muligt omfang løfte et socialt, bæredygtigt og samfundsmæssigt ansvar forankret i FN´s verdensmål. Vi lægger samtidig stor vægt på effektivitet og innovation, når vi køber varer og tjenesteydelser samt gennemfører bygge- og anlægsprojekter.  

Samfundsansvar og FN's Verdensmål 

Vores indkøb skal derfor også medvirke aktivt til at løfte dette ansvar. For os er verdensmålene om rent vand og sanitet, klimaindsats og livet i havet og på land særligt relevante, men bæredygtige indkøb kan bidrage positivt til hovedparten af alle 17 verdensmål – både i Danmark og i de lande, hvor de indkøbte produkter produceres, for eksempel gennem krav til arbejdsmiljø, arbejdstagerrettigheder, produktionsmetoder og materialer.

Vi stiller eksempelvis krav til leverandørerne og deres underleverandører i forhold til socialt og samfundsmæssigt ansvar, herunder også miljø- og klimabeskyttelse, cirkulær økonomi og arbejdsmiljø i videst muligt omfang set i forhold til udbuddets genstand, økonomiske ramme og øvrige forhold. 

Leverandører, der i forbindelse med udbud af bygge- og anlægsopgaver eller tjenesteydelseskontrakter er pålagt sociale klausuler i form af arbejds- eller uddannelsesklausuler, skal kontrolleres. Herved sikrer vi, at kravene overholdes, og vi sender et klart signal om, at vi tager dette samfundsansvar alvorligt.

Effektivitet og innovation 

Vi skal være en troværdig og professionel samarbejdspartner over for leverandørerne. Der lægges stor vægt på gensidig erfarings- og videndeling mellem selskaberne i Aalborg Forsyning samt med leverandørerne, og der ønskes et samarbejde, hvor parterne i fællesskab er opmærksomme på og medvirker til nye løsninger til gavn for alle.

Vi udnytter, i den udstrækning det vurderes at være fordelagtigt for det konkrete indkøb, muligheden for dialog med markedet inden færdiggørelse af udbudsmaterialet. Via denne dialog har vi mulighed for at eliminere unødvendige omkostninger samt for at sikre, at vi drager nytte af eventuelle nye, innovative løsninger, som markedet kan tilbyde - bl.a. til gavn for en cirkulær omstilling.

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen