Stemningsbillede

Borgere leverer data til fremtidens klimaløsninger

Siden 1870’erne er det årlige nedbør i Danmark steget med over 100 milliliter, og det kan i den grad mærkes på grundvandet, i vores vandløb og i vores afløbssystemer. Borgerne i Kærby indsender derfor dagligt aflæsninger af grundvandsstanden i deres haver og på kommunale arealer i og omkring Østerådalen, der skal hjælpe til at finde fremtidens klimaløsninger.

Borgerinddragelse og intelligent brug af data

I en tid med klimaforandringer har Aalborg Forsyning i samarbejde med Aalborg Kommune, Aalborg Universitet og NIRAS A/S fokus på at opnå en bedre forståelse for samspillet mellem regnvand, grundvand, vandløb og afløbssystem. For at kunne finde fremtidens klimaløsninger er det vigtigt at få mere viden om samspillet, og det skal projektet være med til at løse.

Stemningsbillede

”Med hjælp fra borgerne i Kærby får vi viden om, hvordan grundvandsstanden ændrer sig hen over året, og hvordan den påvirkes af bl.a. nedbør. Borgernes bidrag sikrer, at vi kan kortlægge samspillet mellem de forskellige vandsystemer i byen, og sikre mod overbelastning og effekter som forurening, oversvømmelse og øgede driftsudgifter.”

Anja Sloth Ziegler, projektleder hos Aalborg Forsyning

Det er specielt regnvand, som siver ned i jorden, der er relevant for projektet. Kraftige mængder af regn får grundvandsniveauet til at stige, hvortil vandet under jorden strømmer mod lavtliggende områder. Kærby er et eksempel på et lavtliggende byområde, hvor beboerne har udfordringer med en stigende vandstand, der ofte resulterer i oversvømmede kældre.

For at komme disse udfordringer til livs bliver der indsamlet data fra beboere i området og besøgende i Østerådalsområdet. Al data indsamles via målestationer og -pæle, der gør det muligt at aflæse grundvandets daglige niveauer. Der er 60 husstande, som allerede har tilmeldt sig projektet, og som sender aflæsninger ind hjemme fra haven. Derudover er der indtil videre registreret over 6000 aflæsninger af grundvandsstanden i Østerådalen og Kærby. 

Projektet skal sikre den bedste klimaløsning

Den indsamlede data skal hjælpe projektgruppen med at opstille en række fremtidsscenarier, som skal være med til at vurdere hvilke løsninger, der vil have mest effekt i området. Scenarierne kan være med til at vise, hvad det betyder, hvis åen bliver bredere, så den kan rumme mere vand – eller om det vil have en større effekt at nedgrave en ekstra drænledning, når Kærby alligevel bliver separatkloakeret.

På den måde sikres det, at alle muligheder bliver undersøgt, inden den endelige løsning vælges. Det er vigtigt, at der vælges en langsigtet løsning; en løsning, som ikke kun er brugbar for beboerne i Kærby-området, men også for andre husejere i kampen mod fremtidige oversvømmelse – nationalt såvel som internationalt.

Stemningsbillede

Tværgående samarbejde

Projektet er et tværgående samarbejde mellem Aalborg Forsyning, Aalborg Kommune, Aalborg Universitet og NIRAS A/S, som går under projekt Vandkortet. Projektet startede i 2020, hvor der indtil 2022 bliver indsamlet data om vandniveauet i Kærby-området.

Du kan læse mere om projektet her, hvor du også kan indsende aflæsninger af de forskellige målere, hvis du alligevel besøger Østerådalen.

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen