Energiproduktion

Energiproduktion

Senest i 2028 er Nordjyllandsværket transformeret fra kulkraftværk til en grøn og bæredygtig fjernvarmeforsyning.

Et miks af teknologier skaber grøn omstilling

I omstillingen fra kulkraftværk til grøn energiforsyning ser vi på flere løsninger. Overskudsvarme, geotermi, varmepumper, solceller og damvarmelagre bliver teknologier, som vil spille vigtige roller i produktionen af den grønne energi. Forskellige løsninger sikrer fleksibilitet og minimerer risikoen ved kun at satse på en teknologi. 

Overskudsvarme er én løsning på den grønne omstilling

Bedre udnyttelse af overskudsvarme kan reducere varmeomkostningerne for forbrugerne og reducere brugen af fossile brændsler. I dag udgør overskudsvarme mere end 20 procent af byens fjernvarmebehov. Det kommer primært fra Aalborg Portland, der har potentiale til at hæve deres levering med mere end 40 procent. Så leveringen af varme fra cementfabrikken, der lige nu forsyner 25.000 husstande, stiger til 35.000 husstande. 

Fakta om samarbejdet med Aalborg Portland:

  • Aftalerne med Aalborg Portland er i 2020 udvidet og forlænget med 20 år. Aalborg Portland har siden starten af 1990'erne bidraget med overskudsvarme til Aalborg Forsynings fjernvarmeproduktion.
  • Den årlige CO2-besparelse ved aftalerne er på ca. 150.000 ton, da overskudsvarme betragtes som 100% vedvarende energi.
  • Med tillægsaftalerne vil Aalborg Portlands leverancer udgøre en øget andel af Aalborg Forsynings energimix, idet andelen vil stige fra ca. 20% til fremover at udgøre ca. 28% af det indkøbte energimix.
  • Den ekstra mængde overskudsvarme svarer til ca. 7.500 husstandes forbrug.
citat

"Den grønne energi må og skal blive en erstatning for den sorte, så vi kan skabe en tryg verden for kommende generationer." 

Jesper Møller Larsen, Forsyningschef i Aalborg Forsyning

Vi støvsuger Nordjylland for overskudsvarme 

Reno Nord producerer også miljørigtig fjernvarme af energien i det affald, som de modtager fra vores indsamlinger. Produktionen sker på energianlægget, som forbrænder op til 250.000 tons affald om året. På den måde bortskaffe affaldet optimalt samtidig med, at der produceres energi i form af fjernvarme.

Vi er til stadighed på jagt efter endnu mere overskudsvarme hos flere af Aalborgs store og mindre store virksomheder. Vi er derfor lige nu i gang med at at støvsuge Aalborg for al den overskudsvarme, vi kan opstøve.

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen