Overskudsvarme reducerer brugen af fossile brændsler

Aalborg Portland er en af de tilbageværende energitunge industrivirksomheder i Aalborg. Ikke desto mindre er Aalborg Portland en positiv medspiller i den bæredygtige udvikling i Aalborg og har siden begyndelsen af 1990’erne bidraget med overskudsvarme til Aalborg Forsynings fjernvarmeproduktion. 

Fjernvarme sparer klimaet 5,7 tons CO2 

Fjernvarme kan stå for hele 44 % af regeringens ambition om at reducere Danmarks CO2-udslip med 70%. Faktisk er fjernvarmesektoren isoleret set den sektor, der kan levere det største bidrag til indfrielsen af netop dette klimamål. Én enkelt husstand, der skifter oliefyret ud med fjernvarme, sparer klimaet for 5,7 tons CO2 om året. Bliver naturgas skiftet ud med fjernvarme, vil det give en besparelse 3,9 CO2 årligt. Næsten 2 ud af 3 danskere har allerede fjernvarme, og regeringen og partierne bag klimaaftalen har indgået en aftale på 2,3 mia. kr. til at udfase olie- og gasfyr med klimavenlig varme - som bl.a. fjernvarme. Og med fjernvarme er det nemt og bekvemt at være grøn, for vi sikrer det rette grønne energimix.

Genbrug energien

Udnyttelse af overskudsvarme er en af de metoder, vi benytter for at reducere brugen af fossile brændsler, så vi inden 2028 kan levere fjernvarme med helt grøn energi. I dag udgør overskudsvarme mere end 20 procent af byens fjernvarmebehov. Samarbejdet mellem Aalborg Forsyning og Aalborg Portland om overskudsvarme blev i juni 2020 udvidet, så andelen af overskudsvarme fra Aalborg Portland i Aalborg Forsynings energimix er steget fra ca. 20 pct. til 28 pct. Det betyder en årlig CO2-besparelse på ca. 150.000 tons og ekstra overskudsvarme svarende til ca. 7.500 husstande. 

Affald bliver til fjernvarme 

Reno Nord producerer også miljørigtig fjernvarme af energien i det affald, som de modtager fra vores indsamlinger, og som ikke kan genanvendes. Produktionen sker på energianlægget, som forbrænder op til 250.000 tons affald om året. På den måde bortskaffes affaldet optimalt samtidig med, at der produceres energi i form af fjernvarme.

citat-ikon

"Den grønne energi må og skal blive en erstatning for den sorte, så vi kan skabe en tryg verden for kommende generationer." 

Jesper Møller Larsen, Forsyningschef i Aalborg Forsyning

Fakta om samarbejdet omkring overskudsvarme med Aalborg Portland:

  • Aftalerne med Aalborg Portland er i 2020 udvidet og forlænget med 20 år. Aalborg Portland har siden starten af 1990'erne bidraget med overskudsvarme til Aalborg Forsynings fjernvarmeproduktion.
  • Den årlige CO2-besparelse ved aftalerne er på ca. 150.000 ton, da overskudsvarme betragtes som 100% vedvarende energi.
  • Med tillægsaftalerne vil Aalborg Portlands leverancer udgøre en øget andel af Aalborg Forsynings energimix, idet andelen vil stige fra ca. 20% til fremover at udgøre ca. 28% af det indkøbte energimix.
  • Den ekstra mængde overskudsvarme svarer til ca. 7.500 husstandes forbrug.
Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen