Mange tak-kampagne

Mange tak!

Sammen kan vi holde dit kvarter fri for henkastet affald

Med ’Mange tak!’ hjertet, græs og blomster sætter vi fokus på udfordringen med det, vi kalder henkastet affald. Det er affald i form af bl.a. køleskabe, møbler, papkasser og affaldssække med restaffald, der bliver efterladt på fortove, gader og pladser, og som ikke er omfattet af kommunens affaldsindsamling.

Årsagerne til at efterlade affald på gaden kan være mange, men vi ved med sikkerhed, at det ikke pynter i dit kvarter. Desuden viser vores erfaringer, at henkastet affald hurtigt tiltrækker mere affald, og desværre ender det ofte ud som en ”foderplads” for måger og rotter.

Ved fælles hjælp og ved at følge nogle simple råd om affaldshåndtering kan vi sammen holde fortove, gader og pladser fri for henkastet affald. Mange tak!

Benyt dig af Bestillerordningen til det største

Kan du ikke selv køre på genbrugspladsen med dit gamle køleskab, din ødelagte lænestol eller reol, så har du mulighed for at gøre brug af vores Bestillerordning. Det er en ordning, hvor du har mulighed for gratis at få afhentet store stykker affald, du ikke kan smide i din 2- eller 4-hjulede container eller de nedgravede containere i kvarteret.

Byd ikke måger og rotter ind til middag

Pak dit restaffald i poser, som passer til indkastet på de nedgravede containere. Har du en container på hjul så put ikke flere affaldsposer i, end at låget kan lukkes forsvarligt.

Stiller du poser eller sække med restaffald ved siden af containeren, tiltrækker det på kort tid måger og rotter, der hurtigt får hul på en affaldssæk.

Tjek om containeren er fyldt og funktionsdygtig

Selvom der står en sæk eller pose med affald ved siden af containeren så tjek lige, om der ikke skulle være plads til din affaldspose. Vi oplever ofte, at der står affaldsposer ved siden af funktionsdygtige og halvtomme containere. Er containeren fyldt eller i stykker så benyt en anden container i kvarteret frem for at stille dit affald på jorden.

Riv papkassen i stykker eller aflever den på genbrugspladsen

Store papkasser skal du aflevere på genbrugspladsen eller rive i så små stykker, at du kan smide dem ned i en container. Propper du en hel papkasse ned i indkastet til en nedgravet container, er der risiko for, at den stopper til.

Vær opmærksom på at skraldemanden ikke medtager papkasser, der blot bliver stillet løst ved siden af en container.

Affald tiltrækker mere affald

Vær opmærksom på at affald har en tendens til at tiltrækker mere affald. Det er vores erfaring, at bliver der efterladt et gammelt køleskab på fortovet, så går der ikke lang tid, før der også står en ødelagt stol, en gammel reol eller en fyldt affaldssæk ved siden af.

Skader eller funktionssvigt på nedgravede containere

Oplever du skader eller funktionssvigt på en nedgravet container, så kan du sende os en billed- eller tekstbesked på servicenr. 4186 7743, som også fremgår på de nedgravede containere.

Hjerte2

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen