Stemningsbillede

Affaldssortering nytter, når vi gør det sammen

Potentialet for at genanvende vores affald er stort, derfor er det vigtigt, at du sorterer dit affald, så vi sikrer, at det bliver i kredsløbet og bliver genanvendt. Affaldssortering er ikke nyt, vi er allerede godt i gang. Snart skal vi indsamle fire nye affaldstyper fra din bolig.

Korrekt affaldssortering kan nogle gange være svært eller uoverskueligt i en travl hverdag.

Det kan være fristende at vælge den container, der står nærmest, når du er på farten. Eller smide den gamle gasflaske, brødrister eller malingbøtte direkte ud i containerne – og slippe for turen til genbrugspladsen.Men stort og farligt a­ffald kan skade vores biler, anlæg eller i værste fald vores skraldemænd.

Og ender dit restaffald i containeren til plast og metal – ja, så er der store chancer for, at hele det læs bliver forurenet, og det er dermed ikke egnet til genanvendelse. Derfor er det vigtigt, at vi sammen affaldssorterer rigtigt, da genanvendelsespotentialet for de mængder, vi indsamler er virkelig stort.

 

 

Mindre affald – mere genbrug og genanvendelse

Bedre sortering og genanvendelse løser ikke alt. Bevidsthed om den affaldsmængde, vi skaber i vores hverdag, spiller også en afgørende rolle i fremtiden. Ideelt set skal vi minimere vores affaldsmængder samtidig med, at vi sikrer, at den reelle affaldsmængde, bliver sorteret, genbrugt eller genanvendt bedst muligt.

EU’s mål er, at vi i 2025 genanvender 55% af affaldet fra din husholdning og husholdningslignede affald fra erhverv. I Aalborg Kommune er vi allerede godt i gang med en genanvendelsesprocent på 39% - foruden have- og byggeaffald.

De gode sorteringsvaner fortsætter i fremtiden

Inden længe skal vi nemlig sortere fire nye affaldstyper.

De fire nye affaldstyper er: Mad- og drikkekartoner, Farligt affald, Madaffald og Tekstiler.

Fremtidens sortering hjemme hos dig

Planerne for den fremtidige affaldsindsamling bliver i øjeblikket politisk behandlet af Aalborg Kommune. Læs mere og find relevante links på aalborg.dk/affald.

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen