Vestvej m.fl. i Langholt

Aalborg Forsyning foretager separatkloakering af Langholt, etape 4 i området ved Vestvej/Godtlandsvej.

Hvorfor
Separatkloakeringen af Langholt foretages således vi i fremtiden kan opnå en række økonomiske og miljømæssige fordele. Ved at separere regn- og spildevand sikrer vi for eksempel, at opspædet spildevand ikke løber i recipienter ved store regnhændelser og derved får vi en bedre økologisk tilstand i de berørte recipienter. Regnvand ledes direkte ud i recipienten i stedet for renseanlægget, hvor vi i fremtiden ville skulle håndtere mindre vand.

Hvilke gader er berørt

  • Kemivej
  • Vestvej
  • Elmevej
  • Skarrisvej
  • Godtlandsvej
  • Møllestien
Stemningsbillede

Hvornår
Arbejdet forventes udført i perioden fra april til december 2021.

Adgangsforhold
Arbejdet vil medføre begrænsninger/lukning for biltrafikken på de strækninger, hvor der arbejdes. Der vil i hele perioden være adgang for gående og redningskøretøjer.

Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?

I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn:
NIRAS A/S
Østre Havnegade 12, 9000 Aalborg
Jacob Kiel Thomsen
Tlf. 6026 1919
Mail: jth@niras.dk 

Akut kontakt uden for normal arbejdstid:

Entreprenør:
Vennelyst Ingeniør- og Entreprenørforretning
Formand: Søren Christiansen
Tlf. 2524 6038 Mail: sc@vennelyst.dk

Entrepriseleder: Henrik Thøgersen
Tlf. 2524 6047 Mail: ht@vennelyst.dk

Vagttelefon: 9892 1466

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen