Vestervangen m.fl., i Nibe

Aalborg Forsyning separatkloakerer i indeværende år dele af Søndergade og Sygehusvej, samt hele Vestervangen i Nibe.

Hvorfor
Separatkloakeringen gennemføres med afsæt i Kloak A/S’ Vision 2100 om at separatkloakere kloaksystemet.

Hvilke gader vil blive berørt

  • Søndergade
  • Sygehusvej
  • Vestervangen
  • Solbakken
Stemningsbillede

Hvornår
Arbejdet forventes udført fra april 2021 til og med november 2021.

Adgangsforhold
Arbejdet vil medføre begrænsninger for biltrafikken på de strækninger, hvor der arbejdes. For at begrænse de trafikale gener, vil der løbende blive etableret omkørsler tilpasset fremdriften i projektet. Der vil i hele perioden være adgang for gående.

Hvem kan jeg kontakte
I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn
EnviDan A/S
Mads Frandsen
John F. Kennedys Plads 1E, 3. sal, 9000 Aalborg
Tlf. 2715 3705
Mail: maf@envidan.dk

Akut kontakt uden for normal arbejdstid:

Entreprenør
Nibe Entreprenør & Transport A/S
Skalhuse 9, 9240 Nibe
Allan Jensen
Tlf. 2222 8266 Mail: allan@kimbo-huse.dk

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen