Vedbæk

Vi separatkloakerer nu Vedbæk, den sydvestlige del af Vissevej samt del af Indkilde Alle.

Vedbæk

Hvorfor
Ved kraftige regnhændelser løber der opspædet spildevand til Indkildestrømmen fra et eksisterende overløbsbygværk i Vedbæk. I henhold til Vandhandleplanen skal dette overløbsbygværk sløjfes, således vandmiljøet og kloaksystemet i fremtiden forbedres.

Hvilke gader er berørt
Vedbæk 1-19
Vissevej 7-17
Indkilde Alle 2-6

Hvornår
Arbejdet forventes udført i midten af marts 2020 til slutningen af oktober 2020.

Adgangsforhold
Arbejdet vil medføre begrænsninger for biltrafikken på de strækninger, hvor der arbejdes. Der vil i hele perioden være adgang for gående.

Hvem kan jeg kontakte

Tilsyn
Aalborg Forsyning
Jens Højen
Tlf. 4173 9289
Mail: jens.hoejen@aalborgforsyning.dk

Akut kontakt uden for normal arbejdstid:

Entreprenør
Gunnar Nielsen A/S
Kenneth Nielsen
Tlf. 4088 4264 Mail: kn@gn-as.dk

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen