August 2020:
Krydset Vesterbro / Borgergade
Vi afslutter som planlagt arbejdet i krydset Vesterbro / Borgergade i midten af august. Vi forventer at gennemføre næste etape i sommeren 2021. Vi opfordrer fortsat alle til at holde godt øje med skiltene i området, da de trafikale forhold kan ændre sig fra dag til dag.

Borgergade, Vesterå, Ved Stranden, Jomfru Ane Gade mv.
Vi arbejder flere steder i området – for eksempel i Borgergade og Ved Stranden. I slutningen af august går vi i gang med et omfattende ledningsarbejde i Ved Stranden fra Jomfru Ane Gade i retning mod Østerågade.

Juli 2020:
Vi arbejder i sommerferien
Vi arbejder i kvarteret omkring Ved Stranden i hele sommerferien.

Krydset Vesterbro / Borgergade
Vi løser i øjeblikket en lang række komplicerede opgaver i krydset Vesterbro / Borgergade. Vores arbejde fylder rigtig meget i området, hvor der til dagligt færdes mange mennesker. Vi opfordrer alle til at holde godt øje med skiltene i området, da de trafikale forhold kan ændre sig fra dag til dag.

Som det ofte er tilfældet, når vi graver i midtbyen, så har vi fundet større antal uregistrerede ledninger og kabler, som vi selvfølgelig rydder op i. Disse uregistrerede ledninger og kabler betyder, at vi næsten dagligt står overfor nye og uforudsete opgaver.

Borgergade, Vesterå, Ved Stranden, Jomfru Ane Gade mv.
Vi arbejder fortsat rigtig mange steder i området omkring Ved Stranden.

 

Juni 2020:
Krydset Vesterbro / Borgergade

Den 8. juni går vi i gang med at løse en lang række komplicerede opgaver i krydset Vesterbro / Borgergade. Vi forventer at være færdige med at arbejde i krydset i midten af august. Vi udfører arbejdet samtidig med renoveringen af Limfjordsbroen. Mens vi arbejder, vil der spærret for trafik fra Vesterbro til Borgergade i både østlig og vestlig retning.

Borgergade
Fra den 3. juni arbejder vi i Borgergade på den korte strækning fra Kattesundet til Vesterbro.  Mens vi arbejder, vil der være adgang til Kattesundet via Vesterå. Vær opmærksom på, at vi også arbejder i den sydlige del af Vesterå.

Ved Stranden
Vi arbejder fortsat i Ved Stranden mellem Vesterå og Jomfru Ane Gade.

-----------------------------------------------------------------------------

Maj 2020:
Krydset Vesterå / Ved Stranden
I forbindelse med vores arbejde med at forny og forbedre kloak-, vand- og gasledningerne i Ved Stranden mellem Vesterå og Jomfru Ane Gade har Nordjyllands Historiske Museum gjort en række interessante fund i krydset Vesterå / Ved Stranden. Det drejer sig bl.a. om resterne af et gammelt bolværk, som museets arkæologer nu skal undersøge nærmere.

Vesterå
Vi er i øjeblikket ved at etablere nedgravede affaldscontainere i den nordlige ende af Vesterå. Vi forventer at være færdige med dette arbejde i begyndelsen af juni 2020.

--------------------------------------------------------------------------------

April 2020:
Fra den 30. april er der igen adgang til Kattesundet via Vesterbro.
Der er fortsat adgang til Vesterå via Toldbodgade.

Vi fremskynder en række opgaver
Vi har på grund af coronasituationen valgt at fremskynde udførelsen af en række planlagte opgaver i Ved Stranden mellem Vesterå og Jomfru Ane Gade. Vi skal bl.a. forny og forbedre kloak- og vandledningerne. Vi skal desuden udføre forskellige belægningsarbejder i både fortove og i vejen.

Årsagen til, at vi nu fremskynder en række opgaver, er, at der på grund af coronakrisen færdes langt færre mennesker end normalt i området omkring Ved Stranden. Ved at fremskynde opgaverne forstyrrer vi ganske enkelt hverdagen for færre mennesker. Vi indleder arbejdet den 28. april 2020.

--------------------------------------------------------------------

Der vil være spærret for adgang til Kattesundet frem til den 30. april.
Årsagen er, at vi er stødt på en række uforudsete udfordringer i forbindelse med fornyelse og forbedring af varmeledningerne i Borgergade.

---------------------------------------------------------------------

April 2020:
Borgergade – vi spærrer igen for adgang til Kattesundet.

Arbejdet med de mange opgaver, som vi i øjeblikket udfører i Borgergade, skrider planmæssigt frem.

Umiddelbart efter påske fornyer og forbedrer vi kloakledningerne i Borgergade ved Kattesundet.
Vi forventer derfor at lukke Kattesundet både nord og syd for Borgergade for trafik i perioden d. 20. – d. 27. april. I denne periode etablerer vi desuden nye varmeledninger i Borgergade – fra Vesterbro til Kattesundet.

Vi arbejder netop nu med at omlægge en lang række el-, tele- og fiberledninger i fortovet i den sydlige side af Borgergade fra Jomfru Ane Gade til parkeringshuset Q-Park Palads. Når vi når frem til parkeringshuset, fortsætter vi i den nordlige side af Borgergade.

I Borgergade er vi desuden i gang med at forny og forbedre vand- og gasledninger.
---------------------------------------------------------------------

Marts 2020:
Borgergade
I Borgergade arbejder vi i øjeblikket primært med forbedring og fornyelse af kloakledningerne.

Vesterå
Vi forventer at asfaltere den nordlige del af Vesterå i løbet af marts. Vi planlægger – også i marts – at etablere nedgravede affaldscontainere for enden af Vesterå i nordlig retning.

Kattesundet 
Vi forventer at asfaltere den nordlige del af Kattesundet i slutningen af marts. Vi spærrer dog for adgang igen i en periode i maj. Vi vil naturligvis informere borgere og erhvervsdrivende yderligere om denne afspærring på et senere tidspunkt.

Jomfru Ane Parken
Vi går snart i gang med at genskabe parken. Vi forventer at være helt færdige til sommer.

---------------------------------------------------------------------

Februar 2020:
En kort orientering om gravearbejdet i kvarteret omkring Ved Stranden:

Borgergade
Vi har spærret Borgergade for biltrafik mellem Vesterå og Vesterbro.
På denne strækning fornyer vi netop nu tele- og kommunikationskabler samt kloak-, gas- og vandledninger.

Kattesundet
I Kattesundets nordlige del fornyer vi lige nu vand- og kloakledninger.

Vesterå
I Vesterå har vi indledt arbejdet med at etablere nedgravede affaldscontainere.
Vi fornyer desuden tele- og kommunikations-kabler og fortove.

---------------------------------------------------------------------

Januar 2020:
Borgergade
Vi forventer at spærre Borgergade for biltrafik på strækningen fra Vesterå til Kattesundet fra den 14. januar til den 30. april 2020. Fodgængere vil fortsat kunne benytte fortovene. Vi har etableret omkørsel for cyklister.

Der vil være adgang for biler til den sydlige del af Vesterå fra Ved Stranden.

Vi opfordrer alle, der færdes i området til at holde øje med skiltene i området.

Afspærringen af Borgergade betyder omlægning af en række busruter.

Kattesundet - vi har lukket den nordlige del for trafik
Vi forventer, at Kattesundet nord for Borgergade vil være lukket for trafik frem til begyndelsen af marts 2020.

---------------------------------------------------------------------

Vesterå, Toldbodgade og Strandvejen
Vi arbejder i øjeblikket i Vesterå og en del af Toldbodgade. Vi er også i gang med at gøre klar til at føre bl.a. en stor kloakledning under Strandvejen.

Vores arbejde er blevet væsentligt forsinket i forhold til den tidsplan, som vi tidligere har meldt ud. Vi forventer eksempelvis på nuværende tidspunkt, at arbejdet i Toldbodgade og Vesterå og vil vare frem til december 2019, hvorefter vi skal arbejde i Ved Stranden og Borgergade.

Der er en række årsager til, at arbejdet er blevet forsinket. Eksempelvis er jordbunds- og grundvandsforholdene meget komplicerede. Samtidig er vi stødt på mange uregistrerede ledninger, hvilket i praksis betyder, at vi ikke ved præcist, hvad der gemmer sig under asfalten og fortovene.

Vi gør opmærksom på, at vi kan blive nødt til at ændre vores planer yderligere, hvis vi får en hård vinter eller hvis vi løber ind i flere uforudsete udfordringer.

---------------------------------------------------------------------

Vesterå og Jomfru Ane Parken
Vi etablerer i øjeblikket en ny regnvandsledning i Vesterå. Borgere og erhvervsdrivende vil derfor opleve, at vi graver på en strækning, hvor vi tidligere har gravet. Der er en række tekniske forhold, der gør, at dette er den bedste løsning.

Vi arbejder ligeledes i Jomfru Ane Parken, hvor vi etablerer en ny regnvandsledning, der i fremtiden skal føre regnvand fra en del af Aalborg midtby ud i Limfjorden.
------------------------------------------------------------------------

Natarbejde - Strandvejen
Vi følger vores tidsplan i forhold til natarbejdet i krydset Strandvejen / Toldbodgade. 
Vi arbejder i døgndrift af hensyn til de trafikale forhold.
I den kommende periode arbejder vi hovedsageligt i den nordlige side af vejen:

  • Natten mellem d. 17. og 18. november forventer vi begrænset aktivitet
  • Natten mellem d. 18. og 19. november samt natten mellem d. 19. og 20. november etablerer vi både en ny kloakledning og en ny gasledning
  • Natten mellem d. 20. og 21. november forventer vi begrænset aktivitet

Vi regner med, at vi kan lægge asfalt på den berørte del af Strandvejen i løbet af formiddagen d. 21. november.

Vesterå og Jomfru Ane Parken
D. 25. november går vi som planlagt i gang med at etablere en ny regnvandsledning i Vesterå. 
Borgere og erhvervsdrivende vil således opleve, at vi graver på en strækning, hvor vi tidligere har gravet. 
Der er en række tekniske forhold, der gør, at dette er den bedste løsning. 
Vi skal ligeledes arbejde i Jomfru Ane Parken fra d. 25. november.


Vesterå

Vi løser netop nu en række komplicerede opgaver i Vesterå. Vi fornyer og forbedrer bl.a. varme-, gas-, kloak- og vandledninger.

Vores arbejde bliver væsentligt forsinket, da vi er stødt på en række uforudsete forhindringer i form af bl.a. mange uregistrerede ledninger. Hertil kommer, at Nordjyllands Historiske Museum har gjort flere interessante fund.

Vi forventer på nuværende tidspunkt at være færdige med opgaverne i Vesterå i slutningen af november.

Strandvejen og Toldbodgade
Vi arbejder bl.a. på at etablere nye gas- og vandledninger, og så forbereder vi os på at skulle etablere en stor kloakledning under Strandvejen. Kloakledningen skal føre regnvand fra en del af midtbyen ud i Limfjorden.

August 2019
Anlægsarbejdet betyder, at trafikanter fra mandag den 5. august 2019 skal vænne sig til en række midlertidige omlægninger af trafikken i området omkring Strandvejen og Ved Stranden.

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen