Februar 2021: 

Vi skal arbejde i krydset Vesterbro / Borgergade

Søndag d. 14. februar 2021 sætter vi afspærringer op i midten af krydset Vesterbro / Borgergade. Årsagen er, at vi mandag d. 15. februar 2021 går i gang med at løse en række komplicerede opgaver i forbindelse med de store kloakledninger og de mange tele- og kommunikationskabler, som løber under asfalten i krydset.

Vi forventer at kunne afslutte arbejdet i krydset i midten af maj 2021. Krydset vil i hele perioden være åbent for biltrafik i både nordlig og sydlig retning – dog kun i ét spor i hver retning. Mens vi arbejder i krydset, vil der være spærret for biltrafik fra Vesterbro til Borgergade i både østlig og vestlig retning. Vi arbejder alle hverdage fra kl. 7.00 til kl. 18.00.

Vi opfordrer alle, der færdes i området til at holde godt øje med de skilte, vi opstiller. Det gælder ikke mindst cyklister og fodgængere, da forholdene i perioder vil ændre sig fra dag til dag.

Det kommende arbejde i krydset ligger i naturlig forlængelse af den fornyelse af fjernvarmledningerne, som vi gennemførte i krydset i 2020 – og arbejdet er som mange af de andre opgaver, vi løser i området, et led i forberedelserne til den kommende Plusbus.

Ifølge vores oprindelige planer skulle vi først arbejde i krydset Vesterbro / Borgergade igen i løbet af sommeren 2021, men vi har på grund af corona-situationen med den delvise nedlukning valgt at fremskynde arbejdet, da der på nuværende tidspunkt er markant mindre trafik end normalt i krydset. Ved at fremskynde arbejdet forstyrrer vi ganske enkelt hverdagen for færre mennesker.

Vi arbejder også i Ved Stranden

Vi arbejder i øjeblikket i Ved Stranden mellem Toldbod Plads og Maren Turis Gade. På denne strækning fornyer vi kloakledningerne samtidig med, at vi gør klar til den kommende Plusbus. Vi vil gerne understrege, at vi på denne årstid er meget afhængige af vejrforholdene. Vi sørger naturligvis for, at udrykningskøretøjer kan komme frem i de områder, hvor vi arbejder.

Januar 2021:

Maren Turis Gade

Vi forventer, at Maren Turis Gade vil være spærret for biltrafik frem til starten af februar 2021. Vi er blevet forsinket i forhold til vores oprindelige planer, da vi er stødt på en række udfordringer med de eksisterende ledninger og rør, hvoraf flere er meget gamle og i meget dårlig stand.

Årsagen til, at vi har spærret Maren Turis Gade, er, at vi gennemfører flere store opgaver i forbindelse med, at vi fornyer og forbedrer kloakledningerne i Ved Stranden. Vores arbejde er samtidig et led i forberedelserne til den kommende Plusbus.

Vi arbejder flere steder

Borgere og erhvervsdrivende vil i januar opleve, at vi arbejder flere steder i området omkring Ved Stranden og Borgergade, da vi er i gang med at foretage en række mindre justeringer og forbedringer. Vi er desuden gået i gang med at gennemføre en lang række større ledningsarbejder ved Toldbod Plads.

December 2020:

Vi spærrer Maren Turis Gade

Fra mandag d. 11. januar 2021 spærrer vi Maren Turis Gade for biltrafik. Det betyder i praksis, at det hverken vil være muligt at køre ind i eller ud af Maren Turis Gade i bil fra Ved Stranden. Vi etablerer en midlertidig af- og pålæsningsplads for varetransport i Ved Stranden.

Cyklister og fodgængere vil fortsat kunne passere området, hvor vi arbejder.

Årsagen til, at vi nu spærrer Maren Turis Gade, er, at vi skal gennemføre en række større opgaver i forbindelse med, vi fornyer og forbedrer kloakledningerne i Ved Stranden.

Vi forventer at åbne Maren Turis Gade for biltrafik igen d. 26. januar 2021.

December 2020:

Ved Stranden

I december arbejder vi først og fremmest med at forbedre og forny kloakledningerne i Ved Stranden omkring krydset, der forbinder Ved Stranden med Strandvejen. Vi etablerer desuden nye fortove og kantsten som et led i forberedelserne til den kommende Plusbus.

Jul og nytår

Vi arbejder til og med d. 22. december 2020. Inden vi går på juleferie, lægger vi asfalt på de steder, hvor vi har arbejdet.

D. 4. januar 2021 går vi i gang med forny og bedre kloakledningerne i Ved Stranden ud for Maren Turis Gade. Vi er naturligvis meget afhængige af, hvordan vejret er på denne tid af året.

Vi vil i januar 2021 informere borgere og erhvervsdrivende yderligere om vores planer frem til sommerferien 2021.

November 2020:

Corona-restriktionerne har påvirket vores arbejde

De corona-restriktioner, der er blevet indført i forhold til syv nordjyske kommuner, har betydet, at selve gravearbejdet i kvarteret omkring Ved Stranden i en periode skred langsommere frem end planlagt.

Vi har til gengæld fulgt vores planer i forhold til at etablere nye fortove og kantsten.

Årsagen til, at gravearbejdet skred langsommere frem end planlagt, er, at mange af medarbejderne hos f.eks. de involverede entreprenørvirksomheder bor i en af de syv berørte kommuner. Disse medarbejdere kunne derfor ikke møde på arbejde i Aalborg midtby.

Oktober 2020:
Fra Jomfru Ane Gade til p-huset, Ved Stranden
På denne korte strækning er vi bl.a. i færd med at afslutte arbejdet med at forny både kloak- og vandledninger. Vi etablerer desuden nye fortove og kantsten som et led i forberedelserne til den kommende Plusbus.

Vi tager fat på en ny etape
I sidste halvdel af oktober går vi i gang med den næste etape af vores langvarige projekt i og omkring Ved Stranden. Det drejer sig om strækningen fra p-huset frem til krydset, der forbinder Ved Stranden med Strandvejen. Mens vi arbejder på denne strækning, vil der være adgang til området, herunder adgang til p-huset, fra vest. Det vil sige fra bl.a. Vesterbro.

Vi arbejder lige nu flere steder i området og ikke mindst derfor, opfordrer vi fortsat alle til at holde godt øje med skiltene i området, da de trafikale forhold kan ændre sig fra dag til dag.

September 2020:
Krydset Vesterbro / Borgergade
Som mange sikkert har bemærket, har vi nu åbnet for trafikken i krydset Vesterbro / Borgergade. Vi har ligeledes åbnet for trafikken i Borgergade fra Vesterbro til Vesterå. Vi gennemfører dog fortsat en række mindre opgaver på denne strækning.

Fra Vesterå til Jomfru Ane Gade
Fra Vesterå til Jomfru Ane Gade etablerer vi bl.a. en perron til den kommende Plusbus.

Fra Jomfru Ane Gade til p-huset, Ved Stranden
På denne korte strækning fornyer vi frem til omkring efterårsferien (forventet) kloak- og vandledninger. Herefter fortsætter vi frem til krydset, der forbinder Ved Stranden med Strandvejen. Der vil være adgang til p-huset, mens vi arbejder.

Vi opfordrer fortsat alle til at holde godt øje med skiltene i området, da de trafikale forhold kan ændre sig fra dag til dag.

August 2020:
Krydset Vesterbro / Borgergade
Vi afslutter som planlagt arbejdet i krydset Vesterbro / Borgergade i midten af august. Vi forventer at gennemføre næste etape i sommeren 2021. Vi opfordrer fortsat alle til at holde godt øje med skiltene i området, da de trafikale forhold kan ændre sig fra dag til dag.

Borgergade, Vesterå, Ved Stranden, Jomfru Ane Gade mv.
Vi arbejder flere steder i området – for eksempel i Borgergade og Ved Stranden. I slutningen af august går vi i gang med et omfattende ledningsarbejde i Ved Stranden fra Jomfru Ane Gade i retning mod Østerågade.

Juli 2020:
Vi arbejder i sommerferien
Vi arbejder i kvarteret omkring Ved Stranden i hele sommerferien.

Krydset Vesterbro / Borgergade
Vi løser i øjeblikket en lang række komplicerede opgaver i krydset Vesterbro / Borgergade. Vores arbejde fylder rigtig meget i området, hvor der til dagligt færdes mange mennesker. Vi opfordrer alle til at holde godt øje med skiltene i området, da de trafikale forhold kan ændre sig fra dag til dag.

Som det ofte er tilfældet, når vi graver i midtbyen, så har vi fundet større antal uregistrerede ledninger og kabler, som vi selvfølgelig rydder op i. Disse uregistrerede ledninger og kabler betyder, at vi næsten dagligt står overfor nye og uforudsete opgaver.

Borgergade, Vesterå, Ved Stranden, Jomfru Ane Gade mv.
Vi arbejder fortsat rigtig mange steder i området omkring Ved Stranden.

 

Juni 2020:
Krydset Vesterbro / Borgergade

Den 8. juni går vi i gang med at løse en lang række komplicerede opgaver i krydset Vesterbro / Borgergade. Vi forventer at være færdige med at arbejde i krydset i midten af august. Vi udfører arbejdet samtidig med renoveringen af Limfjordsbroen. Mens vi arbejder, vil der spærret for trafik fra Vesterbro til Borgergade i både østlig og vestlig retning.

Borgergade
Fra den 3. juni arbejder vi i Borgergade på den korte strækning fra Kattesundet til Vesterbro.  Mens vi arbejder, vil der være adgang til Kattesundet via Vesterå. Vær opmærksom på, at vi også arbejder i den sydlige del af Vesterå.

Ved Stranden
Vi arbejder fortsat i Ved Stranden mellem Vesterå og Jomfru Ane Gade.

-----------------------------------------------------------------------------

Maj 2020:
Krydset Vesterå / Ved Stranden
I forbindelse med vores arbejde med at forny og forbedre kloak-, vand- og gasledningerne i Ved Stranden mellem Vesterå og Jomfru Ane Gade har Nordjyllands Historiske Museum gjort en række interessante fund i krydset Vesterå / Ved Stranden. Det drejer sig bl.a. om resterne af et gammelt bolværk, som museets arkæologer nu skal undersøge nærmere.

Vesterå
Vi er i øjeblikket ved at etablere nedgravede affaldscontainere i den nordlige ende af Vesterå. Vi forventer at være færdige med dette arbejde i begyndelsen af juni 2020.

--------------------------------------------------------------------------------

April 2020:
Fra den 30. april er der igen adgang til Kattesundet via Vesterbro.
Der er fortsat adgang til Vesterå via Toldbodgade.

Vi fremskynder en række opgaver
Vi har på grund af coronasituationen valgt at fremskynde udførelsen af en række planlagte opgaver i Ved Stranden mellem Vesterå og Jomfru Ane Gade. Vi skal bl.a. forny og forbedre kloak- og vandledningerne. Vi skal desuden udføre forskellige belægningsarbejder i både fortove og i vejen.

Årsagen til, at vi nu fremskynder en række opgaver, er, at der på grund af coronakrisen færdes langt færre mennesker end normalt i området omkring Ved Stranden. Ved at fremskynde opgaverne forstyrrer vi ganske enkelt hverdagen for færre mennesker. Vi indleder arbejdet den 28. april 2020.

--------------------------------------------------------------------

Der vil være spærret for adgang til Kattesundet frem til den 30. april.
Årsagen er, at vi er stødt på en række uforudsete udfordringer i forbindelse med fornyelse og forbedring af varmeledningerne i Borgergade.

---------------------------------------------------------------------

April 2020:
Borgergade – vi spærrer igen for adgang til Kattesundet.

Arbejdet med de mange opgaver, som vi i øjeblikket udfører i Borgergade, skrider planmæssigt frem.

Umiddelbart efter påske fornyer og forbedrer vi kloakledningerne i Borgergade ved Kattesundet.
Vi forventer derfor at lukke Kattesundet både nord og syd for Borgergade for trafik i perioden d. 20. – d. 27. april. I denne periode etablerer vi desuden nye varmeledninger i Borgergade – fra Vesterbro til Kattesundet.

Vi arbejder netop nu med at omlægge en lang række el-, tele- og fiberledninger i fortovet i den sydlige side af Borgergade fra Jomfru Ane Gade til parkeringshuset Q-Park Palads. Når vi når frem til parkeringshuset, fortsætter vi i den nordlige side af Borgergade.

I Borgergade er vi desuden i gang med at forny og forbedre vand- og gasledninger.
---------------------------------------------------------------------

Marts 2020:
Borgergade
I Borgergade arbejder vi i øjeblikket primært med forbedring og fornyelse af kloakledningerne.

Vesterå
Vi forventer at asfaltere den nordlige del af Vesterå i løbet af marts. Vi planlægger – også i marts – at etablere nedgravede affaldscontainere for enden af Vesterå i nordlig retning.

Kattesundet 
Vi forventer at asfaltere den nordlige del af Kattesundet i slutningen af marts. Vi spærrer dog for adgang igen i en periode i maj. Vi vil naturligvis informere borgere og erhvervsdrivende yderligere om denne afspærring på et senere tidspunkt.

Jomfru Ane Parken
Vi går snart i gang med at genskabe parken. Vi forventer at være helt færdige til sommer.

---------------------------------------------------------------------

Februar 2020:
En kort orientering om gravearbejdet i kvarteret omkring Ved Stranden:

Borgergade
Vi har spærret Borgergade for biltrafik mellem Vesterå og Vesterbro.
På denne strækning fornyer vi netop nu tele- og kommunikationskabler samt kloak-, gas- og vandledninger.

Kattesundet
I Kattesundets nordlige del fornyer vi lige nu vand- og kloakledninger.

Vesterå
I Vesterå har vi indledt arbejdet med at etablere nedgravede affaldscontainere.
Vi fornyer desuden tele- og kommunikations-kabler og fortove.

---------------------------------------------------------------------

Januar 2020:
Borgergade
Vi forventer at spærre Borgergade for biltrafik på strækningen fra Vesterå til Kattesundet fra den 14. januar til den 30. april 2020. Fodgængere vil fortsat kunne benytte fortovene. Vi har etableret omkørsel for cyklister.

Der vil være adgang for biler til den sydlige del af Vesterå fra Ved Stranden.

Vi opfordrer alle, der færdes i området til at holde øje med skiltene i området.

Afspærringen af Borgergade betyder omlægning af en række busruter.

Kattesundet - vi har lukket den nordlige del for trafik
Vi forventer, at Kattesundet nord for Borgergade vil være lukket for trafik frem til begyndelsen af marts 2020.

---------------------------------------------------------------------

Vesterå, Toldbodgade og Strandvejen
Vi arbejder i øjeblikket i Vesterå og en del af Toldbodgade. Vi er også i gang med at gøre klar til at føre bl.a. en stor kloakledning under Strandvejen.

Vores arbejde er blevet væsentligt forsinket i forhold til den tidsplan, som vi tidligere har meldt ud. Vi forventer eksempelvis på nuværende tidspunkt, at arbejdet i Toldbodgade og Vesterå og vil vare frem til december 2019, hvorefter vi skal arbejde i Ved Stranden og Borgergade.

Der er en række årsager til, at arbejdet er blevet forsinket. Eksempelvis er jordbunds- og grundvandsforholdene meget komplicerede. Samtidig er vi stødt på mange uregistrerede ledninger, hvilket i praksis betyder, at vi ikke ved præcist, hvad der gemmer sig under asfalten og fortovene.

Vi gør opmærksom på, at vi kan blive nødt til at ændre vores planer yderligere, hvis vi får en hård vinter eller hvis vi løber ind i flere uforudsete udfordringer.

---------------------------------------------------------------------

Vesterå og Jomfru Ane Parken
Vi etablerer i øjeblikket en ny regnvandsledning i Vesterå. Borgere og erhvervsdrivende vil derfor opleve, at vi graver på en strækning, hvor vi tidligere har gravet. Der er en række tekniske forhold, der gør, at dette er den bedste løsning.

Vi arbejder ligeledes i Jomfru Ane Parken, hvor vi etablerer en ny regnvandsledning, der i fremtiden skal føre regnvand fra en del af Aalborg midtby ud i Limfjorden.
------------------------------------------------------------------------

Natarbejde - Strandvejen
Vi følger vores tidsplan i forhold til natarbejdet i krydset Strandvejen / Toldbodgade. 
Vi arbejder i døgndrift af hensyn til de trafikale forhold.
I den kommende periode arbejder vi hovedsageligt i den nordlige side af vejen:

  • Natten mellem d. 17. og 18. november forventer vi begrænset aktivitet
  • Natten mellem d. 18. og 19. november samt natten mellem d. 19. og 20. november etablerer vi både en ny kloakledning og en ny gasledning
  • Natten mellem d. 20. og 21. november forventer vi begrænset aktivitet

Vi regner med, at vi kan lægge asfalt på den berørte del af Strandvejen i løbet af formiddagen d. 21. november.

Vesterå og Jomfru Ane Parken
D. 25. november går vi som planlagt i gang med at etablere en ny regnvandsledning i Vesterå. 
Borgere og erhvervsdrivende vil således opleve, at vi graver på en strækning, hvor vi tidligere har gravet. 
Der er en række tekniske forhold, der gør, at dette er den bedste løsning. 
Vi skal ligeledes arbejde i Jomfru Ane Parken fra d. 25. november.


Vesterå

Vi løser netop nu en række komplicerede opgaver i Vesterå. Vi fornyer og forbedrer bl.a. varme-, gas-, kloak- og vandledninger.

Vores arbejde bliver væsentligt forsinket, da vi er stødt på en række uforudsete forhindringer i form af bl.a. mange uregistrerede ledninger. Hertil kommer, at Nordjyllands Historiske Museum har gjort flere interessante fund.

Vi forventer på nuværende tidspunkt at være færdige med opgaverne i Vesterå i slutningen af november.

Strandvejen og Toldbodgade
Vi arbejder bl.a. på at etablere nye gas- og vandledninger, og så forbereder vi os på at skulle etablere en stor kloakledning under Strandvejen. Kloakledningen skal føre regnvand fra en del af midtbyen ud i Limfjorden.

August 2019
Anlægsarbejdet betyder, at trafikanter fra mandag den 5. august 2019 skal vænne sig til en række midlertidige omlægninger af trafikken i området omkring Strandvejen og Ved Stranden.

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen