Ved Stranden i Aalborg

Vi foretager forbedringer og fornyelse af kloaksystemet omkring Ved Stranden i Aalborg Midtby.  

Hvorfor arbejder vi Ved Stranden?

Aalborg Kommune og Aalborg Forsyning arbejder løbende på at gøre hele kommunen til et endnu bedre sted at leve og drive virksomhed. Som et led i dette arbejde analyserer vi konstant behovet for at forny de mange forsyningsledninger, som løber under jorden overalt i kommunen samtidig med, at vi vedligeholder og forbedrer vejene. Vores arbejde med at forny og forbedre forsyningsledningerne i og omkring Jyllandsgade er et led i forberedelserne til den kommende Plusbus. Plusbus-forbindelsen vil løfte Aalborg og understøtte byens fortsatte udvikling, da den bidrager til at løse konkrete udfordringer for byens trafik. Plusbus er således en miljøvenlig busforbindelse, der giver kortere rejsetid gennem byen.

Hvornår forbedrer vi hvad - og hvor?

I 2019, 2020 og 2021 fornyer og forbedrer vi blandt andet varme-, gas-, kloak- og vandledninger og belægninger i og omkring Ved Stranden. Vi skal desuden etablere nedgravede containere i området. Vi skal arbejde i Borgergade, Kattesundet, Vesterå, Toldbodgade, Strandvejen og Ved Stranden. Vi starter med at arbejde i og omkring krydset Strandvejen / Toldbodgade i august 2019. Herefter arbejder vi os via den nordlige del af Vesterå frem til Borgergade.

Vi forventer at arbejde efter følgende tidsplan:

2019:

  • Krydset Strandvejen / Toldbodgade
  • Den nordlige del af Vesterå
  • Den østlige del af Toldbodgade

2020 - sommer 2021:

  • Borgergade mellem Vesterå og Vesterbro
  • Den nordlige del af Kattesundet
  • Ved Stranden mellem Vesterå og Østerågade
  • Forberedelser til Plusbus
  • Etablering af nedgravede containere

 

Ved Stranden

Hvad skal du være opmærksom på?

Der er en række ting, du skal være opmærksom på, når vi arbejder.

Hvad fortæller historien os?

Området langs Ved Stranden har oprindeligt udgjort en lavvandet strandeng ud mod Limfjorden. Læs mere om historien

Nordjyllands Historiske Museum har i Vesterå fundet et gammelt vandrør, som kan være fra 1700-tallet.

Hvordan får du svar på dine spørgsmål?

Vi informerer løbende borgere og erhvervsdrivende i kvarteret omkring Ågade, hvis der sker væsentlige ændringer af vores planer. Har du brug for at kontakte os, kan du her se en liste over de involverede virksomheder og kontaktpersoner.

Sommerferie:

Tilsyn uge 29 v. Michael Mølskov Pedersen, tlf. 6040 5678, mmra@niras.dk

Sidste nyt: Januar 2020

Vi spærrer Maren Turis Gade

Fra mandag d. 11. januar 2021 spærrer vi Maren Turis Gade for biltrafik. Det betyder i praksis, at det hverken vil være muligt at køre ind i eller ud af Maren Turis Gade i bil fra Ved Stranden. Vi etablerer en midlertidig af- og pålæsningsplads for varetransport i Ved Stranden.

Cyklister og fodgængere vil fortsat kunne passere området, hvor vi arbejder.

Årsagen til, at vi nu spærrer Maren Turis Gade, er, at vi skal gennemføre en række større opgaver i forbindelse med, vi fornyer og forbedrer kloakledningerne i Ved Stranden.

Vi forventer at åbne Maren Turis Gade for biltrafik igen d. 26. januar 2021.

Se tidligere nyheder 

Tilmeld nyheder om gravearbejdet Ved Stranden

* indicates required
Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen