Thistedvej 114 - Søvangen 19, Nørresundby

Trykledning, etape 2: Aalborg Forsyning etablerer spildevandstrykledning fra Thistedvej 114 - Søvangen 19.  

Hvorfor

Aalborg Kloak har etableret en pumpestation ved Lufthavnsvej, som skal modtage spildevand fra Aalborg Lufthavn, Flyvestation Aalborg og Lufthavnshotellet. Spildevandet fra lufthavnsområdet, spildevand fra erhvervsområdet langs Lufthavnsvej samt de eksisterende separatkloakerede områder ved Ellebæk og Åvej afledes til Pumpestation Thistedvej 114, ligesom en større del af Nørresundby fremtidigt skal aflede spildevand hertil. I dag pumpes spildevand fra Pumpestation Thistedvej 114 via en kort trykledning (150 m) til gravitationssystemet ved Lindholm Kirke. Fremtidig skal pumpestationen ved Thistedvej 114 pumpe spildevand til eksisterende pumpestation ved Søvangen 19.

Hvilke gader er berørt

Kloakarbejdet udføres i Anders Nielsens Vej, Lindholm Brygge og Julius Posselts Vej.

Billede Thistedvej og Søvangen som markerer, hvor der arbejdes med kloak.

Hvornår

Arbejdet forventes udført i perioden fra medio september til ultimo december.

Adgangsforhold

Arbejdet vil medføre begrænsninger/lukning for biltrafikken på de strækninger, hvor der arbejdes. Der vil i hele perioden være adgang for gående. I forbindelse med arbejdet i Lindholm Strandpark vil der ske midlertidig omlægning af stiforløbet. Der vil i hele perioden være adgang for gående og cyklende.

Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?

I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn

NIRAS A/S
Østre Havnegade 12, 9000 Aalborg
Jacob Kiel Thomsen
Tlf. 6026 1919 Mail: jth@niras.dk

Akut kontakt uden for normal arbejdstid:

Entreprenør

Mortensen & Nymark
Formand: Brian Jensen
Tlf. 5171 9577 Mail: bj@mortensen-nymark.dk
Entrepriseleder: Lars Andersen
Tlf. 2087 8083 Mail: Lea@mortensen-nymark.dk
Vagttelefon 9831 8400

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen