Sundsholmen, Nørresundby

Aalborg Forsyning foretager separatkloakering af Sundholmen i Nørresundby.

Hvorfor
Separatkloakeringen af Sundsholmen foretages således vi i fremtiden kan opnå en række økonomiske og miljømæssige fordele. Ved at separere regn- og spildevand sikrer vi for eksempel, at opspædet spildevand ikke løber i recipienter ved store regnhændelser og derved få en bedre økologisk tilstand i de berørte recipienter. I fremtiden vil regnvand ledes direkte ud i recipienten i stedet for renseanlægget, hvor vi i fremtiden ville skulle håndtere mindre vand.

Hvilke gader er berørt
Kloakarbejdet udføres i Sundsholmen.

Hvornår
Arbejdet forventes udført i perioden fra medio maj til ultimo december.

Adgangsforhold
Arbejdet vil medføre begrænsninger/lukning for biltrafikken på de strækninger, hvor der arbejdes.
Der vil i hele perioden være adgang for gående.

Stemningsbillede

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg har spørgsmål
I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn
NIRAS A/S
Aske Andersen
Tlf. 9630 6531 eller Mail: koa@niras.dk

Akut kontakt uden for normal arbejdstid:

Entreprenør
A/S Mortensen & Nymark
Formand: Brian Jensen
Tlf. 5171 9577 Mail: bj@mortensen-nymark.dk

Entrepriseleder: Lars Andersen
Tlf. 2087 8083 Mail: lea@mortensen-nymark.dk

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen