Skagensgrund 2, Egense

Omlægning af spildevandsledning

Aalborg Forsyning forbedrer de afløbsmæssige forhold for en række beboere omkring Skansegårdsvej m.fl. Arbejdet forventes udført fra september 2021 til december 2021.

Hvorfor
De eksisterende kloakledninger, er i sin tid anlagt med meget ringe fald, hvilket medfører, at de ofte stopper til. Dette er til gene for beboerne i området. Ved etablering af nye kloakledninger samt tilhørende pumpestation i området, forbedres afløbsforholdene.

Hvilke gader er berørt:

  • del af Skansegårdsvej
  • del af Fladengrund
  • del af Jærens Rev
  • del af Skagensgrund
Billede af et kort, som illustrere de områder, der er berørt af kloakarbejdet. disse er Skagensgrund, Jærens Rev, Fladengrund, Skansegårdsvej.

Hvornår
Arbejdet forventes udført fra september til december 2021.

Adgangsforhold
Arbejdet vil medføre begrænsninger for biltrafikken på de strækninger, hvor der arbejdes. Der vil i hele perioden være adgang for gående.

Hvem kan jeg kontakte
I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn
Aalborg Forsyning

Simon Grosen
Tlf. 4173 9283
Mail: simon.grosen@aalborgforsyning.dk


Akut kontakt uden for normal arbejdstid:

 Entreprenør
John Madsen

Tlf. 6161 4092
Mail: john@madsen-hals.dk

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen