Rødslet  i Vadum

Vi foretager separatkloakering af området omkring Søndermarken, Rødslet og Rugmarken i Vadum.

Hvorfor
Ved kraftige regnhændelser løber der opspædet spildevand til den nærliggende Gammel Å fra to eksisterende overløbsbygværker i Vadum. I henhold til Vandhandleplanen skal disse overløbsbygværker sløjfes, således vandmiljøet og kloaksystemet i fremtiden forbedres.

Hvilke gader er berørt

  • Søndermarken
  • Rødslet
  • Rugmarken
  • Jørgen Horskjærs Vej
  • Lollvej

Hvornår
Arbejdet forventes udført fra juni 2020 til oktober 2021. 

Adgangsforhold
Arbejdet vil medføre begrænsninger for biltrafikken på de strækninger, hvor der arbejdes. Der vil i hele perioden være adgang for gående.

Hvem kan jeg kontakte
I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn
Aalborg Forsyning
Henriette Wøhlk-Poulsen
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby
Tlf. 4173 9286 Mail: henriette.wp@aalborgforsyning.dk 

Akut kontakt uden for normal arbejdstid:

Entreprenør
HMC Byg og Anlæg A/S
Projektleder/Formand: Frank B. Pedersen
Tlf. 4130 6993 Mail: fbp@hmc-as.dk
Entrepriseleder: Kasper Graversgaard
Tlf. 2163 1808 Mail: kg@hmn-as.dk
Vagttelefon: 4130 6993

OBS! Kontaktinformationer i uge 28, 29, 30 og 31:

Tilsyn 
Aalborg Forsyning 
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

Uge 28: Louise Sloth Nielsen, tlf. 4173 9258, Mail: louise.nielsen@aalborgforsyning.dk
Uge 29
: Annie Løve Lundgaard, tlf. 4173 9207, Mail: annie.loeve@aalborg.dk
Uge 30: Kristian Skov, tlf. 4173 9287, Mail: kristian.skov@aalborg.dk
Uge 31: Simon Grosen, tlf. 4173 9283, Mail: simon.grosen@aalborgforsyning.dk 

Akut kontakt uden for normal arbejdstid:

Entreprenør
HMC Byg og Anlæg A/S

Uge 29: Kasper Graversgaard, tlf. 2163 1808, Mail: kg@hmn-as.dk
Uge 30: Peter Lundtoft, tlf. 4130 6945, Mail: peter@hmc-as.dk
Uge 31: Frank B. Pedersen, tlf. 4130 6993, Mail: fbp@hmc-as.dk

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen