Parkvej i Aalborg

Vi foretager separatkloakering i området omkring Parkvej samt en lille del af Hobrovej. 

Parkvej i Aalborg

Hvorfor
Separatkloakeringen af Parkvej og en lille del af Hobrovej foretages således vi i fremtiden kan opnå en række økonomiske og miljømæssige fordele. Ved at separere regn- og spildevand sikrer vi for eksempel, at opspædet spildevand ikke løber i recipienter ved store regnhændelser og derved få en bedre økologisk tilstand i de berørte recipienter. I fremtiden vil regnvand ledes direkte ud i recipienten i stedet for renseanlægget, hvor vi i fremtiden ville skulle håndtere mindre vand.

Hvilke gader er berørt
Kloakarbejdet udføres i Parkvej samt en lille del af Hobrovej.

Hvornår

  • Hobrovej: Fra juni (29.06.2020) til og med august
  • Parkvej: Fra august til november 

Adgangsforhold
Arbejdet vil medføre begrænsninger for trafikken i området. Beboere opfordres til at følge med i skiltningen i området.

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg har spørgsmål
I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn
Aalborg Forsyning
Simon Grosen
Mobil: 4173 9283  Mail: simon.grosen@aalborgforsyning.dk 

Akut kontakt uden for normal arbejdstid:

Entreprenør

Arkil A/S 

Formand: Søren Jens Hedegaard Pedersen 
Tlf. 2066 4879 Mail: shp@arkil.dk 

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen