Østervænget mfl., Skalborg

Separatkloakering af Østervænget, dele af Lisedalsvej, Havekrogen og dele af K. Christensens Vej i Skalborg.

Østervænget i Skalborg

Hvorfor
Ved kraftige regnhændelser løber der opspædet spildevand til den nærliggende Vestre Landgrøft fra et eksisterende overløbsbygværk i Skalborg. I henhold til Vandhandleplanen skal dette overløbsbygværk sløjfes, således vandmiljøet og kloaksystemet i fremtiden forbedres.

Separatkloakeringen foretages således vi i fremtiden kan opnå en række økonomiske og miljømæssige fordele. Ved at separere regn- og spildevand sikrer vi for eksempel, at opspædet spildevand ikke løber i recipienter ved store regnhændelser og derved få en bedre økologisk tilstand i de berørte recipienter. I fremtiden vil regnvand ledes direkte ud i recipienten i stedet for renseanlægget, hvor vi i fremtiden skal håndtere mindre vand på renseanlægget.

Hvilke gader er berørt
Kloakarbejdet udføres i gaderne Østervænget, Lisedalsvej, K. Christensens Vej og Havekrogen.

Hvornår
Arbejdet forventes udført i perioden fra marts 2020 til december 2020.

Adgangsforhold
Arbejdet vil medføre begrænsninger/lukning for biltrafikken på de strækninger, hvor der arbejdes.
Der vil i hele perioden være adgang for gående.

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg har spørgsmål
I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn
Aalborg Forsyning
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby
Lars Edvard Svendsen 
Tlf. 4173 9288 Mail: lars.svendsen@aalborgforsyning.dk

Akut kontakt uden for normal arbejdstid:

Entreprenør
A/S Mortensen og Nymark
Formand Brian Jensen 
Tlf. 5171 9577 eller tlf. 2012 7581
Mail: bj@mortensen-nymark.dk

Entrepriseleder: 
Anders Grankvist
Tlf. 2042 9692
Mail: azg@mortensen-nymark.dk 
Vagt tlf. 9831 8400

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen