Øster Uttrup Vej m.fl., Aalborg Øst

Vi etablerer fjernkølingsrør fra Øster Uttrup Vej til Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU).

Kort over hvor vi graver rør til fjernkøling ned

Hvorfor

Aalborg Forsyning påbegynder etablering af fjernkølingsrør, så vi kan forsyne det nye supersygehus (NAU) med grøn og bæredygtig køling. Derfor vil der være gravearbejde i området, hvor specielt stisystemer vil blive berørt. Udgravningen til fjernkølingsrørene kommer til at strække sig fra Kridtgraven i Aalborg Øst og ud til det nye supersygehus. Selve gravearbejdet bliver udført i etaper, og det kommer bl.a. til at krydse trafikerede veje, stisystemer, bolig- og skoleområder, herunder Mellervangskolen og Tornhøjskolen. Det betyder, at beboere og skolebørn skal benytte sig af alternative veje og stier, når de enten kører på arbejde eller går i skole. .

Hvilke gader er berørt
Gravbearbejdet udføres på Øster Uttrup Vej, Budumvej, Jerupstien, Frøstrupstien, Gøttrupvej, Smedegårdsvej, Durupstien, Astrupstien, Humlebakken, Fyrkildevej, Klarupstien, Universitetsboulevarden samt Hadsund Landevej.

Hvornår

  • Øster Uttrupvej i juli - august 2020                                                     
  • Budumvej i juli - august 2020                                                                
  • Durupstien i september 2020                                                            
  • Boldbanen ved Tornhøjskolen i september - oktober 2020                      
  • Klarupstien i oktober 2020                                                                
  • Humlebakken fra oktober - medio november 2020                                                          
  • Hadsund Landevej fra medio november - medio december                                                 
  • Krydsning Universitetsboulevarden ultimo december

Adgangsforhold
Arbejdet vil medføre begrænsninger/lukning for trafikken på de strækninger, hvor der arbejdes.

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg har spørgsmål
I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn
Aalborg Forsyning
Projektleder: Thomas Poulsen
Tlf. 3199 0278 Mail: thomas.poulsen@aalborgforsyning.dk

Akut kontakt uden for normal arbejdstid:

Driftvagten
Aalborg Forsyning
Tlf. 9982 8299

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen