Nytorv i Aalborg 

Vi foretager separatkloakering af Nytorv i Aalborg.

Nytorv i Aalborg

Hvorfor
Som den del af et større projekt med omdannelse af Nytorv, foretager Aalborg Kloak A/S separatkloakeringen af Nytorv. Dermed kan vi i fremtiden opnå en række økonomiske og miljømæssige fordele. Ved at separere regn- og spildevand sikrer vi for eksempel, at opspædet spildevand ikke løber i recipienter ved store regnhændelser og derved få en bedre økologisk tilstand i de berørte recipienter. I fremtiden vil regnvand ledes direkte ud i recipienten i stedet for renseanlægget, hvor vi i fremtiden ville skulle håndtere mindre vand.

Hvilke gader er berørt
Kloakarbejdet udføres i Nytorv fra Østerågade til Slotsgade.

Hvornår
Kloakarbejderne forventes udført i perioden fra april til oktober 2020.

Adgangsforhold
Arbejdet vil medføre begrænsninger/lukning for biltrafikken på de strækninger, hvor der arbejdes. Der vil i hele perioden være adgang for gående.

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg har spørgsmål
I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn
NIRAS A/S
Østre Havnegade 12, 9000 Aalborg
Jesper Christensen
Tlf. 2948 3357  Mail: jec@niras.dk 

Akut kontakt uden for normal arbejdstid:

Entreprenør

A.Enggaard A/S
Marathonvej 5, 9230 Svenstrup

Formand: Kenneth Hvilsom
Tlf. 2115 1001  Mail: Kenneth.h@enggaard.dk 

Entrepriseleder: Claus Riis
Tlf. 6038 9484  Mail: claus.r@enggaard.dk 

Vagttlf. 2115 1001

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen