Lisedalsvej m.fl. i Skalborg 

Aalborg Forsyning foretager separatkloakering af dele af Lisedalsvej, dele af K. Christensens Vej, Lyngholmsvej, dele af Stationsmestervej, dele af Bisgårdsvej samt enkelte ejendomme på Hobrovej i Skalborg.

Hvorfor

Ved kraftige regnhændelser løber der opspædet spildevand til den nærliggende Vestre Landgrøft fra et eksisterende overløbsbygværk i Skalborg. I henhold til Vandhandleplanen skal dette overløbsbygværk sløjfes, således vandmiljøet og kloaksystemet i fremtiden forbedres.

Separatkloakeringen foretages således vi i fremtiden kan opnå en række økonomiske og miljømæssige fordele. Ved at separere regn- og spildevand sikrer vi for eksempel, at opspædet spildevand ikke løber i recipienter ved store regnhændelser og derved få en bedre økologisk tilstand i de berørte recipienter. I fremtiden vil regnvand ledes direkte ud i recipienten i stedet for renseanlægget, hvor vi i fremtiden skal håndtere mindre vand på renseanlægget.

Hvilke gader er berørt

  • Lisedalsvej
  • K. Christensens Vej
  • Stationsmestervej
  • Hobrovej
  • Bisgårdsvej
  • Lyngholmsvej
Kort over gravearbejde omkring Lisedalsvej i Skalborg

Hvornår
Arbejdet forventes udført i perioden fra marts 2021 til december 2021.

Adgangsforhold
Arbejdet vil medføre begrænsninger/lukning for biltrafikken på de strækninger, hvor der arbejdes. Der vil i hele perioden være adgang for gående.

Midlertidig vej
Der etableres midlertidige veje i området.

Busser
Busserne vil blive omdirigeret, mens vi arbejder.

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg har spørgsmål?
I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn
Aalborg Forsyning
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby
Lars Edvard Svendsen
Tlf. 4173 9288, mail: lars.svendsen@aalborgforsyning.dk

Akut kontakt uden for normal arbejdstid:

Entreprenør
Formand: Brian Sanden
Tlf. 2024 8342, mail: brian.s@enggaard.dk 

Entrepriseleder: Claus Riis
Vagttelefon 6038 9484, mail: claus.r@enggaard.dk 

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen