Klinikvej, Lindholm

Aalborg Forsyning foretager separatkloakering af Klinikvej i Lindholm - Nørresundby.

Hvorfor
Grundlaget for separatkloakeringen i Klinikvej er gentagne hydrauliske problemer i området, herunder en række hændelser med stuvning af fællesvand til terræn i forbindelse med kraftigt regnvejr.

Hvilke gader er berørt

  • Kloakarbejdet udføres i Klinikvej.
Kort over området der seperatkloakeres med rød markering på den gade der er berørt

Hvornår
Arbejdet forventes udført i perioden fra primo november til medio december 2021.

Adgangsforhold
Arbejdet vil medføre begrænsninger/lukning for biltrafikken på de strækninger, hvor der arbejdes.
Der vil i hele perioden være adgang for gående.

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg har spørgsmål

I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn
NIRAS A/S
Østre Havnegade 12, 9000 Aalborg
Jacob Kiel Thomsen
Telefon: 9630 6595
Mail: jth@niras.dk

Akut kontakt uden for normal arbejdstid:

Entreprenør
Gunnar Nielsen A/S
Formand: Tonny Sørensen
Telefon: 4020 1023
Mail: TS@gn-as.dk

Entrepriseleder: Kenneth Nielsen
Telefon: 4020 1023
Mail: kn@gn-as.dk
Vagttelefon: 9862 2722

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen