Februar 2021:

John F. Kennedys Plads

Den midlertidige busvej, som vi har etableret på tværs af John F. Kennedys Plads, betyder, at vi nu kan forbedre og forny kloakledningerne i Prinsensgade. Vi har med andre ord flyttet bustrafikken til den midlertidige busvej, så vi får mulighed for at arbejde der, hvor de mange busser plejer at køre.

Vi forventer at være færdige med alle ledningsarbejder i og omkring John F. Kennedys Plads i april 2021.

Jyllandsgade

I Jyllandsgade mellem Ågade og John F. Kennedys Plads er vi i gang med at afslutte vores arbejde, men det hårde vintervejr betyder dog, at vi har måttet indstille arbejdet med etablere nye fortove og kantsten.

Vi forventer at være færdige med alle ledningsarbejder i Jyllandsgade i marts 2021. Vores tidsplaner er naturligvis afhænge af, hvor længe det hårde vintervejr fortsætter.

Januar 2021:

John F. Kennedys Plads

Som alle, der færdes i området, kan se, arbejder vi flere steder på John F. Kennedys Plads. I januar har vi især fokus på at forbedre og forny kloakledningerne i den sydlige del af pladsen – tæt på den nye pumpestation. Vi arbejder desuden med at etablere en midlertidig busvej, som vi forventer at kunne åbne i slutningen af januar, når vi er færdige med kloakarbejdet.

Vi forventer at være færdige med alle ledningsarbejder på John F. Kennedys Plads i april 2021.

Jyllandsgade

I Jyllandsgade mellem Ågade og John F. Kennedys Plads er vi i gang med at afslutte vores arbejde, og vi er i fuld gang med at etablere nye fortove og kantsten. Vi mangler dog fortsat at gennemføre nogle få mindre opgaver i forhold til varme-, el-, tele- og fiberledninger.

Vi forventer at være færdige med alle ledningsarbejder i Jyllandsgade i marts 2021.

December 2020:

John F. Kennedys Plads

Vi udfører i øjeblikket en lang række forskellige opgaver på John F. Kennedys Plads. Vi forbedrer og fornyer bl.a. kloakledningerne, og vi er ligeledes i gang med forberedelserne til en ny midlertidig busvej, som vi forventer at åbne i starten af januar 2021. Vi placerer den midlertidige busvej i det spor på tværs af John F. Kennedys Plads, hvor Plusbussen skal køre i fremtiden.

Jyllandsgade

I Jyllandsgade arbejder vi bl.a. med fjernvarmeledninger og forskellige el-, tele- og fiberledninger. Vi arbejder mellem Ågade og John F. Kennedys Plads. Vi arbejder i den nordlige side af vejen. Vi etablerer desuden nye fortove og kantsten som et led i forberedelserne til den kommende Plusbus.

Jul og nytår

Vi arbejder ikke fra d. 21. december 2020. D. 4. januar 2021 fortsætter vi med at løse en række opgaver på og omkring John F. Kennedys Plads. Vi er naturligvis meget afhængige af, hvordan vejret er på denne tid af året.

Vi vil i januar 2021 informere borgere og erhvervsdrivende yderligere om vores planer for 2021.

November 2020:

John F. Kennedys Plads

Som alle, der færdes i området, helt sikkert har bemærket, gennemfører vi netop nu en række forskellige opgaver på John F. Kennedys Plads. Vi vil i de kommende måneder fylde rigtig meget på pladsen, og derfor opfordrer vi alle til at holde godt øje med skiltene i området, da de trafikale forhold kan ændre sig fra dag til dag.

Vores arbejde er i øjeblikket ikke væsentligt påvirket af de restriktioner, der er indført i syv nordjyske kommuner på grund af corona-situationen. Vi oplever dog mindre forsinkelser på belægningsarbejdet, hvilket kan betyde, at dette arbejde bliver forsinket.

Vi vil i løbet af de kommende måneder stille og roligt arbejde os hen over pladsen. Netop nu arbejder vi bl.a. med at forny kloakledninger, og i slutningen af november går vi så i gang med vandledningerne.

Jyllandsgade

I Jyllandsgade arbejder vi bl.a. med vandledninger og forskellige el-, tele- og fiberledninger. Vi arbejder mellem Ågade og John F. Kennedys Plads. Vi arbejder i den nordlige side af vejen. Vi etablerer desuden nye fortove og kantsten som et led i forberedelserne til den kommende Plusbus.

Oktober 2020:

John F. Kennedys Plads

Vi har i løbet af september justeret vores planer. Det betyder bl.a., at vi indleder arbejdet med at løse de mange opgaver på John F. Kennedys Plads i midten af oktober. Efter efterårsferien går vi bl.a. i gang med at forbedre og forny kloakledningerne.

John F. Kennedys Plads er et vigtigt knudepunkt for den kollektive trafik i Aalborg. For at sikre en effektiv trafikafvikling etablerer vi bl.a. senere på året en midlertidig busvej. Vi placerer den midlertidige busvej i det spor på tværs af John F. Kennedys Plads, hvor Plusbussen skal køre i fremtiden.

Jyllandsgade

Vi arbejder fortsat med en række kloak- og vejafvandingsopgaver i Jyllandsgade. Vi arbejder mellem Ågade og John F. Kennedys Plads. Vi arbejder i den nordlige side af vejen. Vi etablerer desuden nye fortove og kantsten som et led i forberedelserne til den kommende Plusbus.

Trafikale ændringer

Vi opfordrer alle til at holde godt øje med skiltene i området, da de trafikale forhold kan ændre sig fra dag til dag.

September 2020:

John F. Kennedys Plads
I starten af september går vi i gang med at rydde en del af John F. Kennedys Plads, da vi skal gennemføre en lang række gravearbejder. I første omgang skal vi forny vandledningerne.

J. F. Kennedys Plads er et vigtigt knudepunkt for den kollektive trafik i Aalborg, og for at sikre en effektiv trafikafvikling etablerer vi bl.a. en midlertidig busvej. Vi placerer den midlertidige busvej i det spor på tværs af John F. Kennedys Plads, hvor Plusbussen skal køre i fremtiden.

Jyllandsgade
Vi arbejder fortsat med en række kloak- og vejafvandingsopgaver i Jyllandsgade. Vi er nu nået til strækningen mellem Niels Ebbesens Gade og Ågade. Vi arbejder i den nordlige side af vejen. Vi etablerer desuden nye fortove og kantsten som et led i forberedelserne til den kommende Plusbus.

Trafikale ændringer
Vi opfordrer alle til at holde godt øje med skiltene i området, da de trafikale forhold kan ændre sig fra dag til dag.

August 2020:

Jyllandsgade
Vi gennemfører fortsat en række kloak- og vejafvandingsarbejder på strækningen mellem Niels Ebbesens Gade og Ågade. Vi arbejder i den nordlige side af vejen. Vi etablerer desuden nye fortove og kantsten som et led i forberedelserne til den kommende Plusbus.

John F. Kennedys Plads
Vi skal gennemføre en lang række forskellige ledningsarbejder på J. F. Kennedys Plads. I første omgang gør vi klar til fornyelse af vandledningerne.

I midten af august åbner vi et mobilt informationscenter på J. F. Kennedys Plads. Her kan du bl.a. læse mere om områdets historie, det planlagte gravearbejde og den kommende Plusbus.

Juni 2020:

Jyllandsgade
Vi gennemfører netop nu en række kloak- og vejafvandingsarbejder på strækningen mellem Niels Ebbesens Gade og Ågade. Vi arbejder i den nordlige side af vejen. Vi etablerer desuden nye fortove og kantsten som et led i forberedelserne til den kommende Plusbus.

John F. Kennedys Plads
Vi er nu ved at færdige med gravearbejdet i forbindelse med en ny spildevandspumpestation, som vi etablerer på John F. Kennedys Plads.

Sommerferien 2020
Vi arbejder ikke i uge 29, 30 og 31. Efter sommerferien fortsætter vi arbejdet i Jyllandsgade – fra Niels Ebbesens Gade til Ågade. Vi går ligeledes i gang med opbygningen af den nye spildevandspumpestation på John F. Kennedys Plads.

Vi er nu færdige med at forny og forbedre forsyningsledningerne på strækningen fra Sønderbro til Dag Hammarskjølds Gade.

Jyllandsgade
Vi gennemfører netop nu en række vand- og kloakarbejder på strækningen mellem Dag Hammarskjøldsgade og Niels Ebbesens Gade.

Maj 2020:

John F. Kennedys Plads
I slutningen af maj (uge 22) indleder vi arbejdet med at etablere en ny spildevandspumpestation på John F. Kennedys Plads. I første omgang ryddes det område, hvor vi skal arbejde. Vi planlægger desuden mindre ændringer i de trafikale forhold.

Historien arbejder med
I midten maj blev statuen af Christian 9. på John F. Kennedys Plads midlertidigt flyttet i depot. Den vender dog tilbage til John F. Kennedys Plads i 2021.April 2020:
Vi forventer at indlede arbejdet i Jyllandsgade fra Dag Hammerskjølds Gade til J. F. Kennedys Plads i midten af maj 2020.

Marts 2020:
Fra den 5. marts 2020 leder vi trafikken i Jyllandsgade fra J. F. Kennedys Plads ud på Østre Alle via Dag Hammerskjølds Gade. 

Tilsvarende leder vi trafikken fra Dag Hammarskjølds Gade mod J. F. Kennedys Plads via Jyllandsgade. Der vil være adgang til p-huset på Sauer Plads via Sønderbro og Kjellerupsgade, der nu er genåbnet for trafik.

Arbejdet i Jyllandsgade betyder, at der vil være øget risiko for kø. Vi opfordrer alle, der færdes i området, til at holde øje med skiltene.
Benytter du den kollektive trafik, så kan du holde dig opdateret via Rejseplanen.

-------------------------------------------------

Februar 2020:
Solvangsvej og Jyllandsgade

Vi forventer at asfaltere Solvangsvej og Jyllandsgade ved Nordjyllands Beredskab i løbet af uge 8.

Jyllandsgade og Dag Hammarskjølds Gade
I Jyllandsgade arbejder vi netop nu på strækningen mellem Sønderbro og Dag Hammarskjølds Gade.

I starten af marts forventer vi at indlede et større gravearbejde i krydset Dag Hammarskjølds Gade / Jyllandsgade. 
I den forbindelse omlægger vi trafikken midlertidigt. Vi spærrer bl.a. for indkørsel til Jyllandsgade i østlig retning ved Dag Hammarskjølds Gade. Der vil forsat være adgang til Jyllandsgade fra Sønderbro.

Kjellerupsgade
Vi forventer at genåbne Kjellerupsgade i slutningen af februar.

Fra torsdag den 5. marts 2020 og frem til fredag 3. april 2020 udfører Aalborg Forsyning separatkloakering i Jyllandsgade i krydset ved Dag Hammarskjølds Gade. 
Arbejdet kræver opgravning af den nordlige del af krydset, og derfor afspærrer vi denne del af krydset.

Jyllandsgade er allerede under ombygning til den kommende Aalborg Plusbus, og er derfor i øjeblikket spærret for gennemkørsel mellem Dag Hammarskjølds Gade og Sønderbro.

-------------------------------------------------

Vi udfører i øjeblikket en række kloakopgaver i Solvangsvej og Jyllandsgade. 
I Solvangsvej skal vi desuden etablere nedgravede affaldscontainere.

I Jyllandsgade arbejder vi på strækningen mellem Sønderbro og Dag Hammarskjølds Gade. 
Vi forventer på nuværende tidspunkt, at vi skal arbejde i krydset Dag Hammarskjølds Gade / Jyllandsgade i marts 2020.

Vi forventer at være færdige med arbejdet i Solvangsvej i februar 2020.

Vi er naturligvis meget afhængige af, hvordan vejret er på denne tid af året.

-------------------------------------------------

Vi arbejder ikke fra den 21. december 2019 til den 5. januar 2020.

Den 6. januar 2020 fortsætter vi med at løse en række opgaver i bl.a. Solvangsvej og Jyllandsgade. 
Vi er naturligvis meget afhængige af, hvordan vejret er på denne tid af året.

Vi vil i januar 2020 informere borgere og erhvervsdrivende yderligere om vores planer for 2020.

------------------------------------------------

Krydset Sønderbro / Jyllandsgade
Vi er nu næsten færdige med at gennemføre de mange planlagte opgaver, herunder ledningsarbejder, i og omkring krydset Sønderbro / Jyllandsgade. 
Vi forventer at åbne op for trafikken i krydset inden jul. Kjellerupsgade forbliver dog lukket.

Separatkloakering i Jyllandsgade
Vi arbejder videre med separatkloakeringsarbejdet i den nordlige side af Jyllandsgade. 
Vi arbejder ikke fra den 20. december 2019 til den 2. januar 2020.
-------------------------------------------------

Krydset Sønderbro / Jyllandsgade
Vi har nu gennemført en stor del af de planlagte opgaver i og omkring krydset Sønderbro / Jyllandsgade. Vi har eksempelvis afsluttet fjernvarmearbejdet. 
Vi forventer at være færdige med at føre Østerå under krydset i første halvdel af november.

Separatkloakering i Jyllandsgade
Vi er i fuld gang med separatkloakeringsarbejdet i Jyllandsgade, Sønderbro og Solvangsvej. 
Vi gennemfører i den forbindelse en række komplicerede underboringer - bl.a. under den kanal, som i fremtiden fører Østerå gennem krydset Sønderbro / Jyllandsgade.
Vi går i den nærmeste fremtid i gang med at etablere en såkaldt spildevandspumpestation i Jyllandsgade i området ved Nordjyllands Beredskab.
---------------------------------------------------

Krydset Sønderbro / Jyllandsgade
Vi arbejder fortsat med en række forskellige opgaver i og omkring krydset Sønderbro / Jyllandsgade. Vi er bl.a. ved at gøre klar til at koble den nye betonkanal, som fører Østerå under krydset, sammen med den eksisterende kanal i Sønderbro.

Vi har nu gennemført størstedelen af de komplicerede omlægninger af vand- og gasledningerne i krydset.

Fjernvarmearbejdet nærmer sig sin afslutning og vi er lige nu ved at tilkoble de nye fjernvarmeledninger til eksisterende ledninger ved Beredskabscentret.

Separatkloakering i Jyllandsgade
Vi er i fuld gang separatkloakeringsarbejdet i Jyllandsgade. 
Vi arbejder lige nu i den sydlige side af gaden tæt på Sønderbro, hvor vi bl.a. etablerer nogle store underjordiske bygværker.

Krydset Sønderbro / Jyllandsgade
Vi arbejder fortsat med en række forskellige opgaver i og omkring krydset Sønderbro / Jyllandsgade. 
Vi er bl.a. ved at gøre klar til at koble den nye betonkanal, som fører Østerå under krydset, sammen med den eksisterende kanal i Sønderbro.

Vi har nu gennemført størstedelen af de komplicerede omlægninger af vand- og gasledningerne i krydset.

Vi foretager en mindre trafikomlægning i krydset i slutningen af august. 
Det skyldes bl.a. vores arbejde med at omlægge fjernvarmeledninger. Et arbejde, der nu bevæger sig frem mod Kjellerupsgade.

Separatkloakering i Jyllandsgade
Vi har nu indledt separatkloakeringsarbejdet i Jyllandsgade. Vi arbejder lige nu i den sydlige side af gaden tæt på Sønderbro.

Krydset Sønderbro / Jyllandsgade
Vi arbejder fortsat med en lang række forskellige opgaver i og omkring krydset Sønderbro / Jyllandsgade. Arbejdet med de mange opgaver skrider planmæssigt frem.

Vi forventer at være færdige med at omlægge vand- og gasledningerne i krydset i midten af juli. Til gengæld forventer vi at fortsætte arbejdet med at omlægge fjernvarmeledningerne hele sommeren.

Efter sommerferien går vi i gang med nye opgaver i krydset, og vi fortsætter desuden arbejdet med at føre Østerå under krydset.

Alle, der færdes i området, skal være opmærksomme på, at vi omkring den 1. august foretager mindre omlægninger i af trafikken i krydset.

Juni 2019: Vi udfører i øjeblikket en lang række forskellige opgaver i og omkring krydset Sønderbro / Jyllandsgade. 

Arbejdet med de mange opgaver skrider planmæssigt frem.

Solvangsvej
Vi etablerer nye fjernvarmeledninger i Solvangsvej.

Kjellerupsgade og Sønderbro
Vi arbejder bl.a. med omlægning og fornyelse af vandledninger.
Fra midten af juni udfører vi kloakarbejder i Sønderbro - bl.a. for at give plads til Østerå.

Krydset Sønderbro / Jyllandsgade
Vi har gennemført de første funderingsopgaver i forbindelse med den betonkanal, som skal føre Østerå under vejkrydset. 
Vi er nu i gang med udgravningsarbejdet til betonkanalen for Øster Å samtidig med, at vi omlægger bl.a. store fjernvarmeledninger.

Maj 2019: Fra den 20. maj 2019 skal trafikanter vænne sig til en række midlertidige omlægninger af trafikken i krydset Sønderbro / Jyllandsgade. Vi afspærrer bl.a. Kjellerupsgade for trafik i begge retninger. Trafikanter, der skal til eller fra midtbyen, henvises derfor til Karolinelundsvej og Jyllandsgade. Afspærringen af Kjellerupsgade er nødvendig, da der skal gennemføres en lang række anlægsopgaver i den nordlige del af krydset Sønderbro / Jyllandsgade.

I Jyllandsgade opretholder vi trafikken i begge retninger (øst og vest).

Det vil ikke være muligt at køre fra Jyllandsgade og Karolinelundsvej mod syd. Trafikanter, der skal til Sønderbro henvises derfor til Dag Hammerskjölds Gade og Østre Alle. Den delvise afspærring af Sønderbro er nødvendig, da der skal gennemføres en lang række anlægsopgaver i den sydvestlige del af krydset Sønderbro / Jyllandsgade.

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen