Opmærksomhedspunkter 

Det er en kompliceret opgave, vi er i gang med. Vi arbejder i en særdeles trafikeret del af Aalborg. Vi tager naturligvis særlige hensyn til både pendlere, beboere, erhvervsdrivende og andre, der færdes i området. Gener som støv, støj og rystelser vil forekomme, men vi bestræber os naturligvis på at begrænse generne mest muligt.

Trafik
Borgere og erhvervsdrivende skal regne med, at de trafikale forhold ændrer sig for både bilister, cyklister og fodgængere. Der vil være trafikale ændringer i form af f.eks. vognbaneindsnævringer, omkørsler samt indskrænkninger i de nuværende adgangs- og parkeringsforhold i området. Der vil ske store ændringer i forhold til den kollektive trafik i området. Det betyder bl.a., at nogle busstoppesteder bliver flyttet, mens andre bliver nedlagt.

Vi sørger naturligvis for, at udrykningskøretøjer kan komme frem i de områder, hvor vi arbejder. Vi opfordrer alle, der færdes i området, til at holde øje med skiltene i området.

Vand
Vi udfører forskellige fornyelsesopgaver i Jyllandsgade. Omlægning af ledningerne kan i dagtimerne medføre afbrydelser af vandforsyningen. Afbrydelserne vil være så kortvarige som muligt. Vi varsler normalt ikke afbrydelser, der varer mindre end 4 timer.

Varme
Vi foretager mindre renoveringer i Jyllandsgade. Afbrydelser af varmeforsyningen varer normalt 1-1½ døgn. Varmeafbrydelser på mere end 4 timer vil blive varslet på forhånd.

Kloak
Vi udfører separatkloakering af området således, at vi i fremtiden opnår en række økonomiske og miljømæssige fordele. I fremtiden leder vi f.eks. regnvandet ud i Limfjorden i stedet for at lede det til Renseanlæg Vest. Vi udskifter de eksisterende kloakledninger med både nye regnvandsledninger og nye spildevandsledninger. Vi etablerer desuden nye stikledninger fra fortovet og ud til kloakledningerne i vejen. Dette gør vi på den måde, at tagnedløbsrør tilsluttes den nye regnvandsledning, mens ledninger med spildevand tilsluttes den nye spildevandsledning.

Hidtil er det rene regnvand fra tagnedløbsrør ført til samme kloakledning som spildevand fra bl.a. toiletter.

El-, tele- og fiberledninger
N1 A/S, Norlys Tele, Aalborg Kommune og TDC A/S omlægger en lang række el-, tele- og fiberledninger på hele strækningen.

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen