Jyllandsgade i Aalborg Midtby

Vi foretager forbedringer og fornyelse af kloaksystemet omkring Jyllandsgade i Aalborg Midtby. 

Hvorfor arbejder vi i Jyllandsgade?

Aalborg Kommune og Aalborg Forsyning arbejder løbende på at gøre hele kommunen til et endnu bedre sted at leve og drive virksomhed. Som et led i dette arbejde analyserer vi konstant behovet for at forny de mange forsyningsledninger, som løber under jorden overalt i kommunen samtidig med, at vi vedligeholder og forbedrer vejene. Vores arbejde med at forny og forbedre forsyningsledningerne i og omkring Jyllandsgade er et led i forberedelserne til den kommende Plusbus og ligger i forlængelse af de mange opgaver, vi allerede har gennemført i området – f.eks. i Jyllandsgade, Solvangsvej og krydset Sønderbro / Jyllandsgade. Plusbus-forbindelsen vil løfte Aalborg og understøtte byens fortsatte udvikling, da den bidrager til at løse konkrete udfordringer for byens trafik. Plusbus er således en miljøvenlig busforbindelse, der giver kortere rejsetid gennem byen.

Hvornår forbedrer vi hvad - og hvor?

I 2020 og 2021 arbejder vi på strækningen fra Dag Hammarskjølds Gade til og med John F. Kennedys Plads. Vi fornyer og forbedrer vand-, varme-, kloak-, el-, tele- og fiberledninger. På John F. Kennedys Plads etablerer vi desuden nedgravede affaldscontainere og en ny pumpestation til spildevand.

Vi forventer at arbejde efter følgende tidsplan:

2020:

  • Jyllandsgade fra Sønderbro til Dag Hammarskjølds Gade (Plusbus)
  • Jyllandsgade fra Dag Hammarskjølds Gade til John F. Kennedys Plads.
  • Vi opretter trafikken i den sydlige side af Jyllandsgade
  • John F. Kennedys Plads

2021:

  • John F. Kennedys Plads – færdiggørelse af ledningsarbejder
Jyllandsgade

Hvorfor graver vi samme sted flere gange?

Når vi gennemfører lednings- og vejarbejder i Aalborg Kommune, spørger mange os om, hvorfor vi nogle gange graver det samme sted mere end én gang. Det gør vi, fordi vi i Aalborg Kommune er rigtig gode til at arbejde sammen. By- og Landskabsforvaltningen og Aalborg Forsyning har siden 1992 arbejdet tæt sammen om at planlægge og koordinere især store og komplicerede lednings- og vejarbejder. Vi kalder dette samarbejde Aalborg Modellen. Samarbejdet omkring Aalborg Modellen sikrer, at vi ikke generer borgere og erhvervsdrivende mere end højst nødvendigt samtidig med, at vi opnår en økonomisk gevinst.

Hvad skal du være opmærksomhed på?

Der er en række ting, du skal være opmærksom på, når vi arbejder.

Hvad fortæller historien os?

Jyllandsgade fik sit navn i 1902, men allerede i 1100-tallet lå der en vandmølle i området, hvor Jyllandsgade og Ågade mødes. Statuen af Christian 9. på John F. Kennedys Plads fortæller os bl.a. noget om en af de helt store festdage i Aalborgs Historie.

Hvordan får du svar på dine spørgsmål?

Vi informerer løbende borgere og erhvervsdrivende i kvarteret omkring Jyllandsgade, hvis der sker væsentlige ændringer af vores planer. Har du brug for at kontakte os, kan du her se en liste over de involverede virksomheder og kontaktpersoner.

Sidste nyt september 2020

John F. Kennedys Plads
I starten af september går vi i gang med at rydde en del af John F. Kennedys Plads, da vi skal gennemføre en lang række gravearbejder. I første omgang skal vi forny vandledningerne.

J. F. Kennedys Plads er et vigtigt knudepunkt for den kollektive trafik i Aalborg, og for at sikre en effektiv trafikafvikling etablerer vi bl.a. en midlertidig busvej. Vi placerer den midlertidige busvej i det spor på tværs af John F. Kennedys Plads, hvor Plusbussen skal køre i fremtiden.

Jyllandsgade
Vi arbejder fortsat med en række kloak- og vejafvandingsopgaver i Jyllandsgade. Vi er nu nået til strækningen mellem Niels Ebbesens Gade og Ågade. Vi arbejder i den nordlige side af vejen. Vi etablerer desuden nye fortove og kantsten som et led i forberedelserne til den kommende Plusbus.

Trafikale ændringer
Vi opfordrer alle til at holde godt øje med skiltene i området, da de trafikale forhold kan ændre sig fra dag til dag.

Sidste nyt - tidligere offentliggjort

Tilmeld nyheder om gravearbejdet i Jyllandsgade

* indicates required
Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen