Horsens Kirkevej m.fl. i Langholt

Vi foretager separatkloakering i området omkring Horsens Kirkevej, Bålbakken og Møllebakken i Langholt.

Horsens Kirkevej i Langholt

Hvorfor
Som følge af Aalborg Kommunes Vandhandleplan skal Aalborg Kloak A/S gennemføre projekter for at sikre god økologisk tilstand i vandløbene Stae Bæk og tilløbet Blødens Grøft.
Under kraftig nedbør udledes opspædet spildevand til hhv. Stae Bæk og Blødens Grøft fra det fælleskloakerede opland via overløbsbygværker. Som løsning er det besluttet at separatkloakere området og nedlægge de eksisterende overløbsbygværker, således vandmiljøet og kloaksystemet i fremtiden forbedres.

Hvilke gader er berørt
Horsens Kirkevej
Bålbakken
Møllebakken

Hvornår
Arbejdet forventes udført i perioden marts 2020 - september 2020. 

Adgangsforhold
Arbejdet vil medføre lukning af veje på de strækninger, hvor vi arbejder. Der vil i hele perioden være adgang for gående.

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg har spørgsmål
I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn
NIRAS A/S
Jacob Kiel Thomsen
Tlf. 9630 6595 Mail: jth@niras.dk 

Akut kontakt uden for normal arbejdstid:

Entreprenør
Vennelyst ingeniør- og entreprenørforretning A/S
Formand: Henrik Tranum
Tlf. 6025 2312 Mail: hjt@vennelyst.dk 
Entrepriseleder: Søren Christiansen
Tlf. 2524 6038 Mail: sc@vennelyst.dk 
Vagttelefon: 9892 1466

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen