Højrimmen i Vodskov

Vi etablerer i forbindelse med byggemodning på Højrimmen ny separatkloak indenfor denne, og skal samtidig have ført forsyningen frem til eksisterende anlæg i Langbrokrovej. Dette medfører at Langbrokrovej i perioder vil være spærret for gennemkørsel.

Hvorfor
Arbejdet udføres for at forsyne byggemodningsområde på Højrimmen.

Hvilke gader er berørt
Langbrokrovej

Kort over gravearbejdet ved Højrimmen

Hvornår
Arbejdet forventes udført fra januar 2021 til juli 2021.

Adgangsforhold
Arbejdet vil medføre begrænsninger for biltrafikken i de perioder, hvor anlægsarbejderne pågår på Langbrokrovej. Der vil blive henvist til midlertidig omkørsel ad Møgelbjergvej - Tingvej. Der vil i hele perioden være adgang for gående.

Hvem kan jeg kontakte
I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn
EnviDan A/S
Mads Frandsen
John F. Kennedys Plads 1E, 3. sal, 9000 Aalborg
Tlf. 2715 3705
Mail: maf@envidan.dk

Akut kontakt uden for normal arbejdstid:

Entreprenør
A/S Mortensen & Nymark
Lodsholmvej 41-43, 9270 Klarup
Brian Jensen
Tlf. 51719577

 

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen