Separatkloakering på Gyldenrisvej m.fl. i Vestbjerg

Hvad?

Aalborg Kloak A/S separatkloakerer i perioden marts 2022-december 2022 Marie Grubbes Vej, dele af Bakkelyvej, dele af Jørgen Steins Vej, Fyrbakkevej, Mogensvej og Gyldenrisvej.

Hvorfor?

Ved kraftige regnhændelser løber der opspædet spildevand til det nærliggende vandløb. Separatkloakeringen foretages således, at vi i fremtiden kan opnå en række økonomiske og miljømæssige fordele. Ved at separere regn- og spildevand sikrer vi for eksempel, at opspædet spildevand ikke løber i recipienter ved store regnhændelser, og derved får vi en bedre økologisk tilstand i de berørte recipienter. I fremtiden vil regnvand ledes direkte ud i recipienten i stedet for renseanlægget, hvor vi skal håndtere mindre vand på renseanlægget.


Hvilke gader er berørt?

  • Marie Grubbes Vej
  • Bakkelyvej
  • Jørgen Steins Vej
  • Fyrbakkevej
  • Mogensvej
  • Gyldenrisvej
Gravearbejde i Vestbjerg

Hvornår?

Arbejdet forventes udført i perioden fra marts 2022 til december 2022.

Adgangsforhold

Arbejdet vil medføre begrænsninger/lukning for biltrafikken på de strækninger, hvor der arbejdes. Der vil i hele perioden være adgang for gående.

Midlertidig vej

Der etableres midlertidige veje i området.

 

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg har spørgsmål?

I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn
Aalborg Forsyning
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Jens Christian Højen
Tlf. 41 73 92 89
Mail: jens.hoejen@aalborgforsyning.dk

Akut kontakt uden for normal arbejdstid:

Entreprenør
HMC Byg og Anlæg A/S
Himmerlandsvej 16
9670 Løgstør

Formand: Frank B. Pedersen
Tlf.: 41306993
Mail: fbp@hmc-as.dk


Entrepriseleder: Kasper Graversgaard
Tlf: 21631808
mail: kg@hmc-as.dk
Vagt tlf.: 9666 8800

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen