Separatkloakering på Pallisdam m.fl. i Vadum

Hvad og hvor?

Aalborg Kloak A/S foretager separatkloakering af dele af Pallisdam, Søndermarken og Grønslet.

Hvorfor?

Separatkloakeringen af Pallisdam og Grønslet foretages således vi i fremtiden kan opnå en række økonomiske og miljømæssige fordele. Ved at separere regn- og spildevand sikrer vi for eksempel, at opspædet spildevand ikke løber i recipienter ved store regnhændelser og derved få en bedre økologisk tilstand i de berørte recipienter. I fremtiden vil regnvand ledes direkte ud i recipienten i stedet for renseanlægget, hvor vi i fremtiden ville skulle håndtere mindre vand.

Hvornår?

Arbejdet forventes udført i perioden fra ultimo marts til primo december 2023.

Adgangsforhold

Arbejdet vil medføre begrænsninger/lukning for biltrafikken på de strækninger, hvor der arbejdes. Der vil i hele perioden være adgang for gående.

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg har spørgsmål?

I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn
NIRAS A/S
Østre Havnegade 12, 9000 Aalborg

Thomas Remmer Thomsen
Telefon: 4299 5454
Mail: thth@niras.dk

Akut kontakt uden for normal arbejdstid:

Entreprenør
Vennelyst Ingeniør- og Entreprenørforretning A/S
Hedevold 8A
9800 Hjørring

Formand: Henrik Thøgersen
Telefon: 2524 6047
Mail: ht@vennelyst.dk

Entrepriseleder: Søren Christiansen
Telefon: 2524 6038
Mail: sc@vennelyst.dk

Vagttelefon: 9892 1466

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen