Separatkloakering på Knut Hamsuns Vej i Sulsted 

Hvad/hvor?
Aalborg Kloak A/S foretager separatkloakering af Knut Hamsuns Vej, Sigurd Hoels Vej, Jonas Lies Vej og Alexander Kiellands Vej.

Hvorfor?
Separatkloakeringen af området foretages således, at vi i fremtiden kan opnå en række økonomiske og miljømæssige fordele. Ved at separere regn- og spildevand sikrer vi for eksempel, at opspædet spildevand ikke løber i recipienter ved store regnhændelser, og derved får vi en bedre økologisk tilstand i de berørte recipienter. I fremtiden vil regnvand ledes direkte ud i recipienten i stedet for renseanlægget, hvor vi i fremtiden ville skulle håndtere mindre vand.

Hvilke gader er berørt?
Kloakarbejdet udføres i Knut Hamsuns Vej, Sigurd Hoels Vej, Jonas Lies Vej og Alexander Kiellands Vej.

Hvornår?
Arbejdet forventes udført i perioden fra medio maj 2022 til ultimo januar 2023.

Adgangsforhold
Arbejdet vil medføre begrænsninger/lukning for biltrafikken på de strækninger, hvor der arbejdes. 
Der vil i hele perioden være adgang for gående.

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg har spørgsmål?
I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn
NIRAS A/S
Østre Havnegade 12, 9000 Aalborg

Bjørn Ribens
Telefon: 6020 8050
Mail: bjri@niras.dk

Akut kontakt uden for normal arbejdstid
Vennelyst Ingeniør- og Entreprenørforretning A/S
Hedevold 8A 9800 Hjørring

Formand: Henrik Thøgersen
Telefon: 2524 6047
Mail: ht@vennelyst.dk

Entrepriseleder: Søren Christiansen
Telefon: 2524 6038
Mail: sc@vennelyst.dk
Vagttelefon: 9892 1466

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen