Storvorde 

Vi foretager fjernvarmeetablering i stort set hele Storvorde. 

Storvorde

Hvorfor
Storvorde bliver en del af vores fælles fjernvarmenet, og det betyder, at vi skal grave fjernvarmerør ned i store dele af byen. 

Hvilke gader er berørt
Fjernvarmearbejdet udføres i stort set hele byen.

Hvornår
Arbejdet forventes udført i perioden fra marts 2020 til og med oktober 2022. Men da vi ikke kan styre vejrforhold mv., tager vi forbehold for eventuelle ændringer i planen. 

Vi lægger ud med at grave hovedrørene, og du vil derfor kunne opleve, at vi graver nær dig uden at koble din husstand på fjernvarmenettet - men vi kommer forbi igen og tilslutter fjernvarmen. Zoneinddelingskortet illustrerer, hvor og hvornår vi forventer at grave I Storvorde. Der vil komme overlap grundet fokus på mest hensigtsmæssig udførsel. Hvis vinteren kommer, og vi får meget sne og frostvejr, kan vi desværre ikke grave som planlagt. Derfor anbefaler vi, at man løbende holder øje med vores hjemmeside, hvor ændringer i tidsplanen vil fremgå.

Kort over hovedledning

Zoneinddellingskort, der viser, hvor og hvornår vi forventer at grave i dit område, efter hovedrøret er gravet ned. 

Storvorde

Adgangsforhold
For at kunne etablere fjernvarme kommer vi til at fylde en del i gadebilledet. I perioder vil det være vanskeligt at køre til sin grund, og berørte gadestrækninger vil være spærret for ind- og udkørsel. Dette er for både borgeres og entreprenørens sikkerhed. Der vil i hele perioden være adgang for gående.

Vi beklager generne, men det er nødvendigt, og vi bestræber os på at gøre arbejdet færdigt sikkert og hurtigt.

Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål

Du kan kontakte os på tlf. 9982 8299.
Ved behov for kontakt uden for normal arbejdstid, skal du kontakte vores driftsvagt - også på tlf. 9982 8299.
Driftsvagten kan kontaktes, hvis der f.eks. opstår akutte driftsforstyrrelser, og der er behov for udbedring af skader fx pludselig opstået utæthed.

Tilmeld nyhedsbrev 

Du får løbende informationer om gravearbejdet, når du tilmelder dig nyhedsbrevet.

* påkrævet
Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen