Vibevej m.fl. i Skellet – Spildevandskloakering

Hvad / Hvor
Aalborg Kloak A/S spildevandskloakerer Vibevej m.fl. i Skellet i 2023/2024.

Hvorfor
Som en del af Spildevandsplanen 2021–2032 skal en større del af sommerhusområderne i Skelby spildevandskloakeres. Herved vil områderne overgå fra en tømningsordning til spildevandskloak. På den nuværende tømningsordning bliver ejendommenes spildevand afledt til bundfældningstanke/nedsivningsanlæg, hvorfra spildevandet udledes til grundvandet. Når området er spildevandskloakeret, ender spildevandet fra områdets ejendomme på Aalborg Forsynings renseanlæg i stedet for at nedsive til grundvandet eller blive udledt efter ophold i en bundfældningstank. Nogle områder er ikke miljømæssigt egnet til nedsivning af spildevand, og derfor vil spildevandskloakering forbedre sundheden og miljøtilstanden til gavn for borgerne, dyrelivet og plantelivet.

Hvilke gader er berørt

  • Vibevej
  • Flouvej
  • Klydevej
  • Skadevej
  • Sneppevej

Hvornår
Arbejdet forventes udført i perioden fra primo september 2023 til ultimo maj 2024

Adgangsforhold
Arbejdet vil medføre begrænsninger i biltrafikken på de strækninger, hvor der arbejdes.
Der vil i hele perioden være adgang for gående.

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg har spørgsmål
I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn
NIRAS A/S
Østre Havnegade 12, 9000 Aalborg
Andrew Nybo
Telefon: 4299 5422
Mail: andn@niras.dk

Akut kontakt uden for normal arbejdstid:
Entreprenør

A/S Mortensen og Nymark
Lodsholmvej 41-43
9270 Klarup


Formand
Jeppe Seedorf
Telefon: 2277 7069
Mail: js@mortensen-nymark.dk

Entrepriseleder
Anders Grankvist
Telefon: 2042 9692
Mail: azg@mortensen-nymark.dk

Vagttelefon: 9831 8400

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen