Skelhuse m.fl. Skellet – Spildevandskloakering (vakuum)

Hvad / Hvor
Aalborg Kloak A/S foretager spildevandskloakering af Aalborgvej, Skelhuse, Solsortevej, Drosselvej, Kragevej og Skadevej.

Hvorfor
Sommerhusområdet er i dag på tømningsordning og spildevandskloakeres som følge af Aalborg Kommunes Spildevandsplan vedrørende spildevandskloakering i sommerhusområder.
Spildevandskloakeringen foretages med henblik på at forbedre de miljømæssige forhold i området. Spildevandskloakeringen udføres som vakuumkloakering, idet systemet er vurderet hensigtsmæssigt ift. de pågældende forhold i området.

Hvilke gader er berørt
Kloakarbejdet udføres i Aalborgvej, Skelhuse, Solsortevej, Drosselvej, Kragevej og Skadevej.

Gravearbejde i Skelhuse

Hvilke gader er berørt
Kloakarbejdet udføres i Aalborgvej, Skelhuse, Solsortevej, Drosselvej, Kragevej og Skadevej.

Hvornår
Arbejdet forventes udført i perioden fra primo september 2022 til ultimo maj 2023

Adgangsforhold
Arbejdet vil medføre begrænsninger/lukning for biltrafikken på de strækninger, hvor der arbejdes.
Der vil i hele perioden være adgang for gående.

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg har spørgsmål
I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn
NIRAS A/S
Østre Havnegade 12, 9000 Aalborg
Jasper Vagner Jensen
Telefon: 30850901
Mail: JHJE@niras.dk

Akut kontakt uden for normal arbejdstid:
Entreprenør

Vennelyst Ingeniør- Entreprenørforretning
Hedevold 8A
9800 Hjørring

Formand: Henrik Thøgersen
Telefon: 2524 6047
Mail: ht@vennelyst.dk

Entrepriseleder: Søren Christiansen
Telefon: 2524 6038
Mail: sc@vennelyst.dk
Vagttelefon: 2524 6047

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen