Degnsvej m.fl. Skellet – Spildevandskloakering (vakuum)

Hvad/hvor
Aalborg Kloak A/S foretager separatkloakering af Degnsvej, Aalborgvej, Mågevej og Frydenstrand.

Hvorfor
Sommerhusområdet er i dag på tømningsordning og spildevandskloakeres som følge af Aalborg Kommunes Spildevandsplan vedrørende spildevandskloakering i sommerhusområder.Spildevandskloakeringen foretages med henblik på at forbedre de miljømæssige forhold i området. Spildevandskloakeringen udføres som vakuumkloakering, idet systemet er vurderet hensigtsmæssigt ift.  de pågældende forhold i området. 

Hvilke gader er berørt
Kloakarbejdet udføres i Degnsvej, Aalborgvej, Mågevej og Frydenstrand.

Hvornår
Arbejdet forventes udført i perioden fra primo september 2022 til ultimo maj 2023

Adgangsforhold
Arbejdet vil medføre begrænsninger/lukning for biltrafikken på de strækninger, hvor der arbejdes. Der vil i hele perioden være adgang for gående.

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg har spørgsmål
I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn
NIRAS A/S
Østre Havnegade 12, 9000 Aalborg
Jasper Vagner Jensen
Telefon: 30850901
Mail: JHJE@niras.dk

Akut kontakt uden for normal arbejdstid:

Entreprenør

Mortensen og Nymark A/S
Lodsholmvej 41 -43
9270 Klarup

Formand
Jeppe Seedorf
Mail: js@mortensen-nymark.dk
Telefon: 22777069

Entrepriseleder
Anders Grankvist
Mail: azg@mortensen-nymark.dk
Telefon: 20429692

Vagttelefon: 9831 8400

 

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen